Werkplek 21

Het vormgeven van de ideale werkplek in een duaal traject, gebeurt in sleutelproject Werkplek21.

 

logo ESF

 

Voor dit project wordt steun verleend uit het Europees Sociaal Fonds.

SYNTRA Vlaanderen neemt in dit project het voortouw. Op basis van uitgebreid overleg met de werkpartners en een brede groep stakeholders formuleert dit project een aantal concrete beleidsaanbevelingen omtrent het luik ‘werk’ in duaal leren.

Dit sleuteltraject stelt de werkplek als leeromgeving in de 21ste eeuw centraal. Het opleidingstraject wordt bekeken vanuit de bril en de behoeften van de ondernemingen (company-driven) en vanuit een brede invalshoek van levenslang leren. Samen met alle partners uit het werkveld – de sectoren, VDAB, de interprofessionele organisaties – en vertegenwoordigers uit het onderwijsveld wordt die werkcomponent ingevuld. Centraal staan twee doelstellingen: de kwaliteit verbeteren (een kwalitatief leerpad op de werkplek uitstippelen) en de kwantiteit verhogen (zorgen voor meer en duurzame leerwerkplekken). Dit project loopt tot februari 2017.

Vanzelfsprekend gebeurt alles in nauwe afstemming met dat andere sleutelproject, Schoolbank op de werkplek. Dit is een proeftuin voor het nieuwe duaal die start vanaf volgend schooljaar met 7 studierichtingen en een beperkt aantal scholen, verspreid over Vlaanderen. De doelstelling is om instrumenten die uit Werkplek21 naar voor worden geschoven, via Schoolbank in de praktijk te testen. Zo worden ze in functie van de 'echte start' van het nieuwe duaal leren op 1 september 2017 geoptimaliseeerd.
 

SLOTEVENT WERKPLEK 21

Slotevent Werkplek21 - 7 maart - Ellipsgebouw Brussel
 

De conceptnota bis ‘Duaal Leren – een volwaardige kwalificerende leerweg’, goedgekeurd door de Vlaamse regering in 2015, vormde het startpunt van het nieuwe systeem duaal leren. Aansluitend werden verkennende trajecten opgezet om het nieuwe duaal leren verder uit te werken, waaronder het sleutelproject ‘Werkplek21’. Daarin werd de werkplek als leeromgeving van de 21ste eeuw verkend. Het slotevent van dit project vond plaats in het Ellipsgebouw in Brussel, op 7 maart 2017. 

Via deze link kan u de volledige presentatie downloaden.

Op deze link lees je het volledige rapport Werkplek21.