Vlaams Partnerschap Duaal Leren en sectorale partnerschappen

Doelstelling

Het Vlaams Partnerschap is bevoegd voor het erkennen van een onderneming als werkplek. Daarbij oefent ze ook de controle uit op de uitvoering van de overeenkomsten op de werkplek, informeert ze de ondernemingen over duaal leren, ondersteunt en mobiliseert ze ondernemingen in functie van het aanbod van werkplekken, geeft ze advies in duaal leren, en stelt ze het jaarlijks monitoringsrapport op.

partnerschappen op fotomuur
Partners
  • Zestien sectorale partnerschappen
  • Leden Vlaams Partnerschap: OKO, ACV, Voka, ACLVB, POV, Departement Onderwijs en Vorming, VERSO, UNIZO, OVSG, Vlaams ABVV, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, AGODI, VDAB, Boerenbond, GO!, ACV, Departement Werk en Sociale Economie, SYNTRA, voorzitter