Vlaams Partnerschap Duaal Leren en sectorale partnerschappen

Een goede uitwerking van duaal leren vereist een nauwe en constructieve samenwerking en afstemming tussen de verschillende stakeholders binnen de onderwijs- en werkwereld. Daarom werd in het decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleiding (10 juni 2016) voorzien in de oprichting van een Vlaams Partnerschap Duaal Leren en in de oprichting van sectorale partnerschappen. In deze organen zetelen alle relevante werk- en onderwijspartners.

Vlaams Partnerschap Duaal Leren

Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren werd in de zomer van 2016 opgericht. Op 9 september 2016 werd prof.dr. Luc Sels aangesteld als eerste voorzitter. Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren overlegt maandelijks (m.u.v. de zomervakantie) en wordt sinds januari 2018 voorgezeten door Dhr. Dr. Frank Baert.

Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren heeft een aantal concrete bevoegdheden, met name het erkennen van een onderneming als werkplek, controle uitoefenen op de uitvoering van de overeenkomsten op de werkplek, ondernemingen informeren over duaal leren, het ondersteunen en mobiliseren van ondernemingen in functie van het aanbod van werkplekken, adviesverlening in duaal leren en het opstellen van een jaarlijks monitoringsrapport.

Sectorale partnerschappen

Een sectorale aanpak is belangrijk voor de concretisering van duaal leren. Daarom werd in het decreet ook voorzien in de oprichting van sectorale partnerschappen. De sectorale partnerschappen zijn sectorgebonden overlegplatformen, waarin de relevante onderwijs- en werkpartners uit de betreffende sector zetelen.

De bovenstaande bevoegdheden kunnen door het Vlaams Partnerschap Duaal Leren gedelegeerd worden aan deze sectorale partnerschappen. Hiertoe wordt een samenwerkingsakkoord ondertekend waarin aangegeven wordt welke bevoegdheden door het sectorale partnerschap worden opgenomen en welke taken bij het Vlaams Partnerschap Duaal Leren blijven. Taken die bij het Vlaams Partnerschap blijven kunnen door dat partnerschap gedelegeerd worden aan personeelsleden van Syntra Vlaanderen.

Er zijn momenteel 17 sectorale partnerschappen opgestart:

 • Sectoraal Partnerschap Autosector en aanverwante sectoren

 • Sectoraal Partnerschap Binnenvaart

 • Sectoraal Partnerschap Bouw

 • Sectoraal Partnerschap Chemie, Kunststoffen en Life Sciences

 • Sectoraal Partnerschap Elektriciens: installatie en distributie

 • Sectoraal Partnerschap Groene sectoren

 • Sectoraal Partnerschap Haartooi - fitness-schoonheidszorgen

 • Sectoraal Partnerschap Horeca

 • Sectoraal Partnerschap Houtsectoren

 • Sectoraal Partnerschap Kleding & Confectie

 • Sectoraal Partnerschap Lokale Besturen

 • Sectoraal Partnerschap Social Profit

 • Sectoraal Partnerschap Technologische industrie

 • Sectoraal Partnerschap Textiel

 • Sectoraal Partnerschap Textielverzorging

 • Sectoraal Partnerschap voor Transport en Logistiek en Afhandeling op Luchthavens

 • Sectoraal Partnerschap Voedingsnijverheid

SYNTRA Vlaanderen neemt deel aan de sectorale partnerschappen en organiseert maandelijks een klankbordgroep voor de sectoren waar aspecten van duaal leren besproken worden.