Vlaams Partnerschap Duaal Leren: een eerste verdienstelijk jaar achter de rug!

  • 28 september 2017

Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren werd een jaar geleden officieel opgestart onder voorzitterschap van prof. dr. Luc Sels. In het jaarrapport wordt teruggeblikt naar een goed gevuld maar vooral verdienstelijk jaar.

Met de lancering van het decreet op 10 juni 2016 vorig jaar tot ‘Regeling van bepaalde aspecten van een alternerende opleiding’ werd ook in de oprichting van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren en de Sectorale partnerschappen voorzien.. Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren is samengesteld uit alle relevante werk- en onderwijspartners en stond onder voorzitterschap van Prof. dr. Luc Sels.

Het Vlaams Partnerschap heeft diverse bevoegdheden volgens hogergenoemd decreet, waarvan de erkenning van werkplekken een belangrijke taak is. Hiervoor kan het Vlaams Partnerschap Duaal Leren een samenwerkingsovereenkomst aangaan met een Sectoraal Partnerschap. Op die manier werden reeds 13 sectorale partnerschappen opgericht en kon vlak voor de zomer de 10000ste erkende werkplek gevierd worden. Als sluitstuk van het eerste werkingsjaar werd daarom een rapport opgemaakt met een overzicht van de belangrijkste cijfers en feiten.

Peter Van der Hallen (Adviseur Vlaams ACV) zetelt in het Vlaams Partnerschap Duaal Leren en beaamt de positieve samenwerking binnen het partnerschap :“Samen met alle stakeholders maken we binnen dit Vlaams Partnerschap van duaal een goed verhaal. De ruwbouw van de campus Duaal Leren is klaar. Nu nog zorgen dat de binnenhuisinrichting goed loopt”. Vanuit de onderwijskoepel van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen klinkt het als volgt: “Laten we hopen dat duaal leren geen toastje confituur blijkt te zijn. Bij het vallen ligt de confituur immers steevast van onderen…”, aldus Eddy Van Autreve.

Momenteel wordt werk gemaakt van de planning van de activiteiten voor het tweede werkingsjaar. Jonas De Raeve (VOKA) stelt dat de ambities opnieuw hoog zijn: “Met een ambitieus inhoudelijk programma kunnen we als Vlaams Partnerschap een duidelijke toekomstvisie rond duaal leren ontwikkelen en hiermee nog sterker op het beleid wegen. Het Vlaams Partnerschap is het ideale platform hiervoor omdat het alle partners samenbrengt. De sectorale partnerschappen moeten hun opgebouwde expertise gebruiken om werkplekken te blijven begeleiden. Uit het jaarrapport blijkt dat ze dit reeds succesvol doen. Daarnaast moeten we, als duaal leren breed uitgerold wordt, werken aan alternatieve partnerschappen zodat alle werkplekken kwalitatief ondersteund worden.”

Perscontact

Communicatieteam van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen:
Tania Jannis (tania.jannis@syntravlaanderen.be - 0497/59.33.88)
Silke Van Vaerenbergh (silke.vanvaerenbergh@syntravlaanderen.be - 0499/48.63.55)

Bijlage:

Jaarrapport eerste werkingsjaar Vlaams Partnerschap Duaal Leren