Verslagen en foto's - Lerend Netwerk Duaal Leren 2.0

logo ESF

Voor dit project wordt steun verleend uit het Europees Sociaal Fonds.

Eindrapport en Learned Lessons

Slotevent lerend netwerk 2.0 (1 juni 2018)

Dieptesessie 4: chemie & horeca

Dieptesessie 3: groen, bouw, elektriciteit

Dieptesessie 2: auto en technologie

Dieptesessie 1: social profit & lokale besturen

Event Duaal Leren in Hoger Onderwijs @Siemens (16 november 2017)

Kick off Lerend Netwerk duaal leren 2.0 @ Crowne Plaza Brussels

Eindrapporten van de ESF projecten duale leertrajecten 17-18’