Van stukadoor tot chemisch procesoperator. 55 maal duaal!

  • 6 oktober 2017

Persmededeling

Vrijdag 6 oktober 2017

KABINET VAN DE viceMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,
vLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS HILDE CREVITS

kABINET VAN vLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS


De Vlaamse Regering heeft vandaag op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters 50 studierichtingen in 14 studiegebieden goedgekeurd die vanaf 1 september 2018 duaal kunnen aangeboden worden door scholen, de centra voor deeltijds onderwijs en de Syntra-lesplaatsen. Het gaat onder meer om richtingen in sport, chemie, mechanica-elektriciteit, mode en voeding. Daarnaast zullen nog 5 andere opleidingen via de proeftuin ‘schoolbank op de werkplek’ duaal mogelijk zijn. Met duaal leren krijgen jongeren een brede vorming in combinatie met een ruime opleiding op de werkvloer en halen ze zo hun diploma.

Duaal leren houdt in dat jongeren vanaf 15 jaar meer dan nu leren op de werkvloer, op die manier een onderwijskwalificatie halen en dus beter voorbereid zijn voor de arbeidsmarkt. Het diploma dat ze halen is gelijkwaardig aan het diploma van het voltijds secundair onderwijs. Het verschil is dat jongeren vaardigheden voor het grootste deel op de werkvloer verwerven. Duaal leren is één van de maatregelen om de ongekwalificeerde uitstroom uit het secundair onderwijs tegen te gaan,  het beroeps- en technisch onderwijs te versterken en de praktische kennis van de bedrijven mee te nemen in het onderwijs en zo de kloof tussen onderwijs en onderneming te verkleinen.

Momenteel wordt duaal leren al getest in 20 studierichtingen. Dit schooljaar zijn al meer dan 456 leerlingen ingeschreven in deze proefprojecten. Dat is bijna een verviervoudiging van aantal leerlingen in vergelijking met vorig schooljaar.

Vanaf 1 september 2018 gaan we officieel van start en kan duaal leren door elke school die dat wil georganiseerd worden in 50 uiteenlopende studierichtingen in 14 studiegebieden van het beroeps- en technisch onderwijs, gaande van sport, chemie, handel tot maritieme opleidingen en voeding. Het studiegebied Mechanica-Elektriciteit telt met 12 studierichtingen waarvan 4 in tso het grootste aanbod. De 50 studierichtingen kwamen tot stand na afstemming met de beroepssectoren en de onderwijsverstrekkers. Een leerling die volgend schooljaar een duale studierichting wil volgen zal dat dus kunnen doen in iedere school, centrum voor deeltijds onderwijs of Syntra lesplaats die ervoor kiest om één of meerdere van de geselecteerde duale studierichtingen aan te bieden.

De uitrol van duaal leren zal gefaseerd verlopen. Zo zullen volgend schooljaar nog 5 andere opleidingen via de proeftuin ‘schoolbank op de werkplek’ duaal gevolgd kunnen worden, waaronder opleidingen in het buitengewoon secundair onderwijs (buso). Op 1 september 2019 zal duaal onderwijs in het buso dan officieel van start gaan.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: Het is ons menens om van duaal leren een succes te maken. Twee weken geleden beslisten we om na twee jaar proeflopen duaal leren breed uit te rollen vanaf 1 september 2018. Nu koppelen we na afstemming met de beroepssectoren en scholen hier 50 studierichtingen aan die in 14 studiegebieden gevolgd kunnen worden. Zowel in het beroeps- als in het technisch onderwijs. Het gaat onder meer over bakkers, kinderbegeleiders en stukadoors maar ook over chemische procesoperatoren, technici, fitnessbegeleiders en podiumtechniekers. Dit is een eerste stap in de gefaseerde uitrol van het duaal leren in Vlaanderen. Met duaal leren slaan we zo een brug tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Ook ondernemingen zullen hiervan de vruchten plukken en de talenten van (mogelijke) toekomstige medewerkers vanuit de praktijk leren kennen.  .”

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters:Dit mogen we gerust een historische stap noemen. Al sinds 1992 wordt hierover gesproken, nu zullen vanaf 1 september 2018 alle scholen die dat willen eindelijk duaal leren en werken kunnen aanbieden in maar liefst 50 studierichtingen, zowel in het beroeps- als in het technisch onderwijs. Bovendien lopen er ook proefprojecten in het buitengewoon secundair onderwijs. Ik ben er echt van overtuigd dat deze samenwerking tussen onderwijs en bedrijven onze jonge talenten sterker, innovatiever en beter gemotiveerd zal maken. Onze arbeidsmarkt evolueert vandaag al naar een enorme krapte. Het is dus van belang dat we de nieuwe arbeidskrachten die instromen heel erg goed voorbereiden en bedrijven jonge talenten al vroeg leren kennen. Praktische kennis van in een echte bedrijfssituatie zal daar zonder twijfel hard bij helpen.”

pdf bestandBijlage 1. Overzicht studierichtingen die vanaf 1 september 2018 duaal k....pdf (31 kB)

Persinfo:

Katrien Rosseel
Woordvoerder Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits
0475/44.58.32.
persdienst.kabinetcrevits@vlaanderen.be

Thomas Pollet
Woordvoerder minister Muyters
0474/69.56.08
thomas.pollet@vlaanderen.be