Uitbreiding proefproject Duaal Leren

  • 3 juli 2017

Duaal leren ook voor bakkers en kinderbegeleiders 

Het proefproject duaal leren breidt vanaf volgend schooljaar uit in een aantal scholen en bedrijven. Jongeren zullen in 14 extra studierichtingen de kans krijgen om in het proefproject ‘Schoolbank op de Werkplek’ te stappen. Het gaat onder meer om bakkers, kinderbegeleiders en vrachtwagenchauffeurs. Dat brengt het totaal aantal studierichtingen duaal leren op 21. De Vlaamse Regering heeft de selectie van de studierichtingen goedgekeurd. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters zullen de uitbreiding de komende maanden in regelgeving gieten.

Duaal leren houdt in dat jongeren vanaf 15 jaar meer dan nu leren op de werkvloer, op die manier een onderwijskwalificatie halen en dus beter voorbereid zijn voor de arbeidsmarkt. Het gaat om een volwaardige leerweg naast het voltijds secundair onderwijs. Het verschil is dat vaardigheden bij duaal leren voor het grootste deel op de werkvloer verworven worden.
De focus ligt op arbeidsmarktrijpe jongeren, of jongeren die met een kleine module of voorbereidingstraject via het duaal leren hun onderwijskwalificatie kunnen halen. Indien dat niet haalbaar blijkt, krijgen jongeren een  beroepskwalificatie of deelcertificaat. Dit schooljaar was er het startschot van het proefproject ‘Schoolbank op de Werkbank’. Ruim 30 scholen en 4 SYNTRA nemen deel en de reacties zijn enthousiast, zowel van scholen als van ondernemingen.

 
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters breiden het proefproject volgend schooljaar in een aantal scholen en bedrijven uit met 19 studierichtingen. Het is een belangrijke stap met het oog op de brede invoering van dit leersysteem in heel Vlaanderen. De uitbreiding over de studierichtingen is gericht op Se-n-Se, specialisatiejaren en 3de graad van de arbeidsmarktgerichte studierichtingen. Naast de nieuwe studierichtingen zal er op vraag van het Overlegplatform Duaal Leren ook voorzien worden in een beperkte uitbreiding van het aantal scholen voor de huidige proefstudierichtingen.

Wat is de rol van SYNTRA Vlaanderen?

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen is tot hiertoe vooral bekend door de leertijd en de ondernemerschapsvormingen die via het SYNTRA-netwerk worden georganiseerd. Sinds deze legislatuur heeft het  agentschap echter een bijkomende rol gekregen. Namelijk die van regisseur van de werkcomponent binnen het nieuwe stelsel van duaal leren. Als regisseur is het onze opdracht om ervoor te zorgen dat er een ruim aanbod aan kwaliteitsvolle en duurzame werkplekken wordt voorzien.

De studierichtingen die vanaf volgend schooljaar het duaal leren kunnen aanbieden:

- Derde graad bso/dbso/leertijd Onderhoudsmechanica auto duaal
- Derde graad bso/dbso/leertijd Brood- en banketbakkerij duaal
- Derde graad bso/dbso/leertijd Slagerij duaal
- Derde graad bso/dbso/leertijd Binnenvaart en beperkte kustvaart duaal
- Derde graad bso/dbso /leertijd Lassen-constructie duaal
- Derde graad bso/dbso /leertijd Decoratie en schilderwerken duaal
- Derde graad bso/dbso /leertijd Afwerking bouw duaal

Specialisatiejaren bso/dbso/leertijd

- Specialisatiejaar bso/dbso/leertijd Kinderbegeleider duaal
- Specialisatiejaar bso/dbso/leertijd Chocolatier duaal
- Specialisatiejaar bso/dbso/leertijd Tuinaanlegger-groenbeheerder duaal
- Specialisatiejaar bso/dbso /leertijd Hotelreceptionist duaal
- Specialisatiejaar bso/dbso /leertijd Dakwerker duaal

Se-n-Se tso

- Se-n-Se tso Ontwikkelaar patronen kleiding- en confectieartikelen duaal
- Se-n-Se tso Fitnessbegeleider duaal

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Met duaal leren bieden we jongeren kansen om meer dan nu hun diploma tegelijk op school én op de werkvloer te behalen. Jongeren doen meer dan nu ervaring op in de ondernemingen zodat ze goed op de arbeidsmarkt voorbereid worden. Het duaal leren is een volwaardige leerweg naast het voltijds secundair onderwijs. We willen dat jongeren een positieve en bewuste keuze maken om in dit leersysteem te stappen en daarom breiden we het aantal proefprojecten vanaf volgend schooljaar in een aantal scholen en bedrijven uit. Het duaal leren is één van de meer dan 70 maatregelen van het Masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs. Meer dan 90 procent van die maatregelen zijn intussen uitgevoerd of in uitvoering. Stuk voor stuk maatregelen om elk talent van elke jongere optimaal te benutten.”

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: "Willen we van het nieuwe duaal leren en werken een succes maken, dan moeten we de richtingen waarin het aangeboden wordt ook stelselmatig uitbreiden. Het is essentieel dat meer jongeren, scholen en bedrijven kunnen proeven van de voordelen van het leren op de werkvloer. Er is veel enthousiasme in de bedrijfswereld om met onderwijs de handen in elkaar te slaan voor de toekomst van onze jongeren. Deze uitbreiding geeft aan een nieuwe groep jongeren de kans om de positieve keuze te maken om hun toekomstig beroep voor het grootste deel in de echte dagelijkse praktijk te leren.”