Uitbreiding lijst structuuronderdelen duaal en standaardtrajecten secundair onderwijs

  • 6 september 2019

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits en minister Philippe Muyters 

De codex secundair onderwijs bepaalt dat de Vlaamse Regering het initiatief kan nemen om, afhankelijk van maatschappelijke, onderwijskundige of technologische ontwikkelingen of van arbeidsmarktbehoeften, nieuwe structuuronderdelen vast te leggen.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 kunnen dat ook structuuronderdelen duaal zijn. Op 12 oktober 2018 werd zo al een eerste reeks van structuuronderdelen duaal goedgekeurd die organiseerbaar zijn vanaf 1 september 2019. De Vlaamse Regering vervangt deze lijst volledig en breidt de lijst uit met 27 duale opleidingen, programmeerbaar vanaf september 2020. Het gaat over opleidingen BuSO OV3, 2de graad bso, 3de graad bso, specialisatiejaar bso en Se-n-Se tso voor gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4. Ze wijzigt daarvoor, na advies van de Raad van State, definitief het besluit van 12 oktober 2018.

Meer lezen.