Types overeenkomsten

Als je een leerling wil tewerkstellen in je onderneming of organisatie, sluit je een overeenkomst met de jongere af. Er zijn verschillende soorten overeenkomsten. Welke overeenkomst je precies afsluit, hangt af van een aantal factoren, zoals het systeem waarin de jongere de opleiding volgt en het aantal uren dat de jongere op de werkplek doorbrengt.

Duaal Leren

Als je een overeenkomst wil afsluiten met een jongere die een opleiding volgt in het kader van duaal leren zijn er verschillende mogelijkheden:

DBSO of Leertijd

Als je een overeenkomst wil afsluiten met een jongere die een opleiding volgt in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) of de Leertijd, zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Als de jongere op jaarbasis gemiddeld meer dan 20u/week op de werkplek doorbrengt, geldt de Overeenkomst Alternerende Opleiding.
  • Als de tewerkstelling plaatsvindt in een onderneming uit de non-profitsector waarvoor de vermindering in het kader van de sociale maribel geldt, dan kan een deeltijdse arbeidsovereenkomst sociale maribel afgesloten worden. Deze kan meer dan 20u (in Leertijd en DBSO) of minder dan 20u (enkel in DBSO) bedragen.
  • Als de jongere op jaarbasis gemiddeld minder dan 20u/week op de werkplek doorbrengt, sluit je een deeltijdse arbeidsovereenkomst af. Deze formule is enkel mogelijk voor jongeren in het DBSO.

Belangrijk! Sinds 1 september 2016 is het decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleiding (10 juni 2016) en het uitvoeringsbesluit van kracht. Overeenkomsten die nog werden afgesloten onder de vroegere regelgeving of onder de overgangsmaatregel blijven lopen tot het einde van de overeenkomst of de beëindiging van de overeenkomst. Het gaat hier zowel om overeenkomsten die voor 1 september 2016 werden afgesloten (ILW-overeenkomsten, leerovereenkomsten, deeltijdse arbeidsovereenkomsten, ...), als om overeenkomsten alternerende opleiding (OAO's) die gesloten werden onder de overgangsmaatregel. Sinds 1 juli 2017 is de overgangsmaatregel afgelopen en moet een onderneming die een nieuwe overeenkomst (overeenkomst alternerende opleiding, stageovereenkomst alternerende opleiding of deeltijdse arbeidsovereenkomst) wenst af te sluiten een erkenning aanvragen.