Toegewezen trajecten

De procedure van toewijzing (tendering) en organisatie van opleidingstrajecten is vastgesteld in overeenstemming met de Europese en Belgische regels en principes inzake overheidsopdrachten.

Alleen geregistreerde dienstverleners bij het WSE-loket kunnen deelnemen aan deze uitbestedingen. Met begunstigde opdrachthouders wordt in elk geval steeds een afzonderlijke (samenwerkings)overeenkomst afgesloten.

Momenteel wordt geopteerd voor een drieledige aanpak:

  • het uitbesteden van – veelal – langlopende opdrachten;
  • het aanbieden van raamovereenkomsten voor open aanbod;
  • het geven van incentives om bepaalde specifieke opleidingen te volgen bij daartoe (afzonderlijk) erkende opleidingsinstellingen.

Vragen?

Contacteer Bart De Geeter.
T. 0495 17 28 16
E. bart.degeeter@syntravlaanderen.be.