Toegewezen trajecten

Algemeen

Als regisseur dient het Agentschap meer dan ooit tevoren de prioriteiten van het beleid inzake ondernemerschapsvorming waar te maken. Daarbij zullen zowel de SYNTRA, de professionele en interprofessionele organisaties, als private en publieke opleidingsverstrekkers in samenwerking en complementair een rol kunnen opnemen.

Het Agentschap staat in voor:

  • het bevorderen van en het bijdragen tot meer en sterker ondernemen in Vlaanderen;
  • het stimuleren van ondernemend onderwijs en opleidingen in Vlaanderen;
  • het bevorderen van arbeidsmarktgerichte competentieontwikkeling van jongeren, ondernemers en hun medewerkers;
  • het waarborgen van een doelgericht, ervaringsgericht, complementair, innovatief, actueel en flexibel opleidingsaanbod via sectoraal opgebouwde opleidingstrajecten;
  • het bij wijze van subsidiëring of compensatie tegemoetkomen in de leertijd en in de ondernemerschaps- en toegewezen trajecten, en andere in de wet voorziene of bij overeenkomst aangegane opdrachten.

Concreet

De procedure van toewijzing (tendering) en organisatie van opleidingstrajecten is vastgesteld in overeenstemming met de Europese en Belgische regels en principes inzake overheidsopdrachten.

Alleen mandaathouders – of natuurlijke of rechtspersonen die een mandaataanvraag ingediend hebben – kunnen deelnemen aan deze uitbestedingen. Met begunstigde opdrachthouders wordt in elk geval steeds een afzonderlijke (samenwerkings)overeenkomst afgesloten.

Momenteel wordt geopteerd voor een drieledige aanpak:

  • het uitbesteden van – veelal – langlopende opdrachten;
  • het aanbieden van raamovereenkomsten voor open aanbod;
  • het geven van incentives om bepaalde specifieke opleidingen te volgen bij daartoe (afzonderlijk) erkende opleidingsinstellingen.

Vragen?

Contacteer Bart De Geeter.
T. 0495 17 28 16
E. bart.degeeter@syntravlaanderen.be.