SYNTRA Vlaanderen draaischijf in nieuw duaal leren

  • 4 maart 2016

UPDATE: Op 10 juni 2016 werd het decreet waarover hieronder sprake, ook definitief goedgekeurd. Hier kan u naar het decreet doorklikken.

 

Vandaag, vrijdag 4 maart 2016, keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van ‘decreet tot regeling van bepaalde aspecten van de alternerende opleidingen’ goed. Een hele mond vol, maar achter die weinig aantrekkelijke titel schuilt wel degelijk een belangrijke stap in de concretisering van een nieuw systeem van duaal leren.

Even ter herinnering: de conceptnota bis mikt op een nieuw systeem van duaal leren als aantrekkelijk en volwaardig alternatief naast het klassieke secundair onderwijs met minstens 60% van de tijd leren op de werkvloer. SYNTRA Vlaanderen kreeg daarbij de rol van ‘neutrale regisseur van de werkcomponent’ toegewezen en moet in de eerste plaats zorgen voor  voldoende kwaliteitsvolle leerwerkplekken.

Het voorontwerp van decreet dat vandaag werd goedgekeurd  beslist in de oprichting van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren en de Sectorale Partnerschappen. Organen waarin alle relevante werk- en onderwijspartners zetelen. Geen zoveelste praatbarak. Daar heeft niemand behoefte aan.  Organen met reële bevoegdheden, zoals de erkenning van de leerbedrijven. Volgens een aantal criteria komt een onderneming of organisatie (privaat of publiek) al dan niet in aanmerking om op jongeren op te leiden. We moeten er immers over waken dat een leerbedrijf over alle nodige resources beschikt om op een behoorlijke en kwaliteitsvolle manier op te leiden. Ze zorgen ook voor de registratie en opvolging van de overeenkomsten tussen jongeren en bedrijven, en het hele proces dat hieraan is verbonden (denk bijvoorbeeld aan de matching tussen jongere en patroon).

SYNTRA Vlaanderen neemt het voortouw in de werking van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren en zit de Sectorale Partnerschappen voor (sectorgebonden overlegplatformen die onder het VPDL vallen).

Verder maakt het voorontwerp van decreet ook komaf met de onoverzichtelijke veelheid aan overeenkomsten die jongeren en bedrijven kunnen afsluiten. Het decreet reduceert tot 2 mogelijke varianten. Wie minstens 20 uur per week opleiding op de werkvloer krijgt, valt onder de ‘overeenkomst alternerende opleiding’, anders is het een stageovereenkomst.

 

Het voorontwerp vandecreet dat vandaag door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd, is dus zonder meer een stap in de goede richting. Richting een volwaardig systeem van duaal leren. Met ons Agentschap in een centrale, ondersteunende rol. Een rol waar we fier op zijn, maar ook een rol die hoge verwachtingen met zich meebrengt. Het is onze ambitie om die in te lossen, want wij geloven in de absolute meerwaarde van dit systeem.

Bruno Tindemans
Gedelegeerd bestuurder SYNTRA Vlaanderen