Succesvol openingsevent Lerend Netwerk in hotel- en toerismeschool Spermalie

  • 12 december 2016

Lerend Netwerk

Vandaag werd in het kader van het Lerend Netwerk een openingsevent georganiseerd in hotel- en toerismeschool Spermalie. Het Lerend Netwerk zorgt voor inhoudelijke uitwisseling tussen de verschillende projecten in het kader van Duaal Leren, zoals Werkplek21, Schoolbank op de werkplek en talrijke ESF-gesubsidieerde projecten. De bedoeling hiervan is de beleidsinput te versterken, zodat het concept Duaal Leren kan worden verfijnd en geconcretiseerd. De komende maanden staan diverse uitwisselmomenten op de agenda. De verschillende projecten maken dan vanuit hun invalshoek een stand van zaken op en delen kennis en ervaringen. Vandaag werd het startschot gegeven in hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge, een uitwisselmoment over imago en instroom in het kader van Duaal Leren.

Uitwisseling over imago van Duaal Leren

De namiddag werd doorspekt met interessante presentaties en uitwisselingen, met imago als rode draad. Vooreerst werd het project ‘Teaching Hotel’ uit de doeken gedaan door Sabrina Caeckaert, coördinator Hotel & Hospitality van hotel- en toerismeschool Spermalie. Concreet is Teaching Hotel een specialisatiejaar hotelonthaal BSO volgens het concept van Duaal Leren. Tijdens de uiteenzetting ging ook aandacht naar de imago- en communicatiecampagne die ze op poten hebben gezet. Vervolgens vond er een brainstormsessie plaats rond imago, geleid door experte Charis Libotton, zaakvoerder van KOS Learning. De hoofdvraag hierbij was: “Hoe willen wij dat duaal leren gezien wordt door verschillende actoren, zoals de arbeidsmarkt, leerlingen, ouders,…? Nadien wierp Piet Wulleman, head of strategy bij DuvalGuillaume zijn blik op het imago en de positionering van duaal leren. Tot slot sprak de gedeputeerde voor onderwijs van West-Vlaanderen Carl Vereecke de deelnemers toe. Hij kwam in avant-première met een nieuw initiatief dat duaal leren vanuit de provincie steunt.

Provincie West-Vlaanderen wil duaal leren positief in de kijker plaatsen
via een promotie- en sensibiliseringscampagne

“Ook volgend jaar zetten we onze samenwerking verder in het kader van het Teaching Hotel. Naast de ondersteuning voor het Teaching Hotel voorzien we ook een bedrag van 60.000€ voor een algemene promotie –en sensibiliseringscampagne die het Duaal Leren positief in de kijker moet plaatsen,” kondigt gedeputeerde Carl Vereecke trots aan.

Er bestaan immers nog heel wat vooroordelen over werkplekleren en Duaal Leren. Het is dan ook een verzamelnaam voor heel wat initiatieven die dikwijls al lang bestaan. De belangrijkste doelstelling blijft natuurlijk om algemene en beroepscompetenties in een arbeidssituatie aan te leren.

“Met deze namiddag willen we dan ook mee helpen deze vooroordelen de wereld uit te helpen en wat meer bekendheid te geven aan het concept. Als provincie geloven we hier heel sterk in. Vandaar dat we ook één van de trekkers zijn van het Teaching Hotel. De promotiecampagne die we willen opzetten moet het systeem van Duaal Leren nog meer bekendheid geven en jongeren sneller naar een geschikte opleiding sturen. Op die manier kunnen we mee de ongekwalificeerde uitstroom aanpakken. Dat is ook de kern van ons onderwijsbeleid. Zelf willen wij de facilitator zijn om dingen in beweging te krijgen. Mede door de ondersteuning van de provincie zijn dergelijke projecten mogelijk. Voor de concrete uitvoering geloven wij dat er genoeg actoren zijn die beter geplaatst zijn. We werken dan ook graag met hen samen,” besluit gedeputeerde Carl Vereecke.

Contactpersoon Lerend Netwerk

Jorie Soltic (jorie.soltic@syntravlaanderen.be – 0497/59.34.16)

Perscontact SYNTRA Vlaanderen

Tania Jannis (tania.jannis@syntravlaanderen.be - 0497/59.33.88)
Silke Van Vaerenbergh (silke.vanvaerenbergh@syntravlaanderen.be - 0499/48.63.55)

Contact provincie West-Vlaanderen
Bea Van Imschoot – beleidsmedewerker onderwijs (bea.vanimschoot@west-vlaanderen.be)

Contact hotel- en toerismeschool Spermalie
Sabrina Caeckaert - Coördinator hotel & hospitality (sabrina.caeckaert@spermalie.be)