Een ondernemend en succesvol Vlaanderen: daar heeft iedereen baat bij. Zo'n Vlaanderen ontstaat niet vanzelf. SYNTRA Vlaanderen helpt om meer en sterker te ondernemen via opleidingen, vormingen en initiatieven die de ondernemingszin stimuleren. Zo vervult ze haar regierol ondernemersvorming.

Banner ondernemerschap met tekst