Snuffelstage

Leerlingen die interesse hebben in duaal leren kan je via een 'snuffelstage' laten kennismaken met een beroep. De stage is bedoeld voor leerlingen vanaf 14 jaar uit alle richtingen van het secundair onderwijs en duurt maximum één week. Leerlingen krijgen de kans om een week lang in een onderneming rond te 'snuffelen' en te proeven van wat 'leren op de werkvloer' precies inhoudt. Dit helpt hen om een goede studiekeuze te maken.

Regelgeving

Voor de snuffelstages werd geen nieuwe regelgeving uitgewerkt: de vigerende regelgeving blijft de “Omzendbrief inzake leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4 (referentie: SO 2015/01)”.

De snuffelstage kan plaatsvinden onder de vorm van een leerlingenstage of onder de vorm van observatieactiviteiten:

Wat? Voor wie?
Leerlingenstages: dit is een vorm van opleiding, buiten een vestigingsplaats van de school, in een reële arbeidsomgeving bij een werkgever, onder gezag van een werkgever, onder gelijkaardige omstandigheden als reguliere werknemers van die werkgever, waarbij effectieve arbeid verricht wordt, met de bedoeling beroepservaring op te doen.

De leerling heeft voldaan aan de voltijdse leerplicht:

  • 15 jaar en de eerste 2 jaar SO gevolgd
  • of 16 jaar
Observatieactiviteiten: leerlingen volgen, al dan niet in groep, het bedrijfsgebeuren zonder effectief aan de bedrijfsactiviteiten deel te nemen. Hierbij verrichten de leerlingen dus geen arbeid.

De leerling is nog voltijds leerplichtig:

  • 14 jaar
  • 15 jaar en de eerste 2 jaar SO nog niet gevolgd

Overeenkomst

Voor de snuffelstage onder de vorm van een leerlingenstage kan gebruik gemaakt worden van elke leerlingenstageovereenkomst die voldoet aan de voorwaarden zoals geschetst in bovenvermelde omzendbrief. 

Voor de snuffelstage onder de vorm van observatieactiviteiten is een schriftelijke overeenkomst geen verplichting, maar wel aangeraden. In samenwerking met de onderwijsnetten/koepels werkte SYNTRA Vlaanderen hiervoor een model van overeenkomst uit. Het gaat om een overeenkomst tussen de 3 betrokken partijen (leerling – opleidingsverstrekker – onderneming).

 


Meer info?