Raamakkoord ondertekend tussen SYNTRA Vlaanderen en BTC

  • 23 januari 2015

Het SYNTRA-netwerk zal i.s.m. BTC (Belgische Technische Coöperatie, het federaal agentschap voor ontwikkelingshulp) bijdragen aan ontwikkelingsprojecten rond ondernemerschap, ondernemersvorming en werkplekleren in de partnerlanden van BTC. Door beroep te doen op het SYNTRA-netwerk kan BTC de instelling en de ministeries in de partnerlanden van de gouvernementele samenwerking de best mogelijke expertise aanbieden. “In de moderne ontwikkelingssamenwerking is er alleen plaats voor professionalisme, ervaring en bewezen knowhow”, aldus Carl Michiels. De opdrachten variëren van het verstrekken van advies (al dan niet ter plaatse) tot train the trainers.

Ondertekening (hoofdzetel BTC, Brussel) door Carl Michiels, gedelegeerd bestuurder van BTC en Luc Neyens (i.o. van gedelegeerd bestuurder Bruno Tindemans).