Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft beslissingsrecht in alle aangelegenheden waarvoor SYNTRA Vlaanderen bevoegd is. Voor de uitoefening van zijn bevoegdheden heeft de Raad van Bestuur een aantal adviserende commissies opgericht: commissie strategie, commissie screening, commissie audit en commissie klachten.

Stemgerechtigde leden

Voorzitter

 • De heer Luc Asselman

Vertegenwoordigers namens werkgeversorganisaties

 • De heer Joris Renard
 • De heer Jonas De Raeve

Vertegenwoordigers namens werknemersorganisaties

 • De heer Peter Van der Hallen
 • Mevrouw Sarah Lambrecht

Afgevaardigden van de Vlaamse Regering

 • De heer Raph Verbruggen
 • Mevrouw Valerie Hellebuck

Onafhankelijke bestuurders

 • Mevrouw Katrien Dingemans
 • Mevrouw Machteld Verbruggen
 • De heer Filip De Cuyper
 • De heer Simon Gryspeert

Vertegenwoordiger van het agentschap

 • De heer Dirk Vanderpoorten

 

Niet-stemgerechtigde leden

Regeringsafgevaardigden

 • Mevrouw Helena Muyldermans
 • Mevrouw Marion Vrijens

Vertegenwoordiger van de centra

 • De heer Dirk Vanstipelen

Vertegenwoordiger van het agentschap

 • Mevrouw An-Katrien Sodermans