Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft beslissingsrecht in alle aangelegenheden waarvoor SYNTRA Vlaanderen bevoegd is. Voor de uitoefening van zijn bevoegdheden heeft de Raad van Bestuur een aantal adviserende commissies opgericht: commissie strategie, commissie screening, commissie audit en commissie klachten.

Stemgerechtigde leden

Voorzitter

 • De heer Luc Asselman

Vertegenwoordigers namens werkgeversorganisaties

 • De heer Joris Renard
 • De heer Jonas De Raeve

Vertegenwoordigers namens werknemersorganisaties

 • Mevrouw Lore Tack
 • De heer Peter Van der Hallen

Afgevaardigden van de Vlaamse Regering

 • Mevrouw Valerie Hellebuck
 • De heer Raph Verbruggen

Gedelegeerd Bestuurder van het agentschap

 • De heer Bruno Tindemans

Onafhankelijke bestuurders

 • De heer Simon Gryspeert
 • Mevrouw Machteld Verbruggen
 • Mevrouw Katrien Dingemans
 • De heer Filip De Cuyper

Niet-stemgerechtigde leden

Regeringsafgevaardigden

 • Mevrouw Helena Muyldermans
 • Mevrouw Marion Vrijens

Vertegenwoordiger van de centra

 • De heer Dirk Vanstipelen

Vertegenwoordigers van het agentschap

 • Mevrouw An-Katrien Sodermans (SYNTRA Vlaanderen Directeur Kenniscentrum)
 • De heer Thomas Ponet, (SYNTRA Vlaanderen verantwoordelijke ondersteunende diensten)