Projecten van SYNTRA Vlaanderen

< Pagina onder constructie >

Duaal leren
Vlaams Partnerschap Duaal Leren en sectorale partnerschappen
partnerschappen op fotomuur
Visievorming Vlaams Partnerschap Duaal Leren
Knipsel_1.PNG
IdeaalDuaal
logo ideaal duaal
Duaal leren in hoger onderwijs @ Siemens BeLux
publiek kijkt naar een presentatie bij Siemens
Dualoog
banner Dualoog
Studiereis duaal leren in het Verenigd Koninkrijk
groepsfoto studiereis VK
Boek 'Leren duaal leren'
iemand houdt boek leren duaal leren vast
Academische studiedag duaal leren
sfeerbeeld aula
Kick-off duaal leren en infokit ‘Maak de Sprong’
infokit maak de sprong
Lerend netwerk duaal leren
mensen praten tegen elkaar
Werkplek21
werkplek 21
Samenwerkingsakkoord en proefdoorlichtingen duaal leren
wereldbol met vergrootglas
Samenwerkingsakkoord VDAB duaal leren
logo vdab
Samenwerkingsakkoord Voka
logo voka
Werkplekduaal.be
screenshot werkplekduaal.be
Zet jezelf op de kaart!
zet jezelf op de kaart
Iedereen mee!
iedereen mee
Inkanteling leertijd in duaal leren: samenwerking SYNTRA-onderwijs
syntra logo
Erasmus Duaal
erasdu groep lln
Duaal leren in grootsteden en Brussel
stad
Klankbordgroep grote ondernemingen
publiek
Matchmaking event
sfeerbeeld matchmaking event
Zelfscan
screenshot zelfscan
HEAT-case
sfeerbeeld HEAT-case
Vlaamse campagne Duaal Leren
logo duaal leren
Videotestimonials duaal leren
screenshot videotestimonials
Reportagereeks duaal leren op Kanaal Z
logo kanaal z
Ondernemersvorming
Ondernemersvorming in de 21ste eeuw en Mozaïek Ondernemersvorming
puzzelstukken worden in elkaar gepast
Inspiratiedag ondernemersvorming
Johan Desseyn spreekt op de Inspiratiedag Ondernemersvorming
Speerpuntclusters en innovatieve bedrijfsnetwerken
netwerk
Effectiviteitsstudie ondernemersvorming
vergrootglas
Sturend beleid
tandwielen
ENTRE-Spiegel 2.0
logo entre spiegel
Innovatie en kennisdeling
ODIN
Logo ODIN
Denkdag blockchain met Gerrie Smits
gerrie smits
Inspiratiedag ‘Inspiratie x cocreatie = innovatie'
vergadering
Synnovatie
logo synnovatie
Deelname Hack Belgium
logo hack belgium
Smart Breakfast Session ‘Technology, Innovation and Apprenticeships’
scherm