PIO Project ‘Platform Duaal Leren’

PIO

In 2015 heeft de Vlaamse Regering aangekondigd om het oude systeem van Leren en Werken nieuw leven in te blazen. De lancering van het nieuwe stelsel Duaal Leren is voorzien voor september 2019. Met dit project wil het agentschap voor ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen zich hierop voorbereiden en zijn dienstverlening erop afstemmen. Hiervoor heeft SYNTRA Vlaanderen een project ‘Platform Duaal Leren’ ingediend bij het programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO, Dept. EWI). Dit project werd geselecteerd door PIO om verder ontwikkeld te worden met co-financiering van het PIO programma.

Het project ‘Platform Duaal Leren’ heeft twee doelstellingen. Ten eerste heeft het agentschap een systeem nodig om de vraag en het aanbod aan leerwerkplekken te monitoren. Ten tweede wil SYNTRA Vlaanderen een analyse-tool ontwikkelen, die nagaat welke factoren van werkplekleren een succes maken en welke hierop een negatieve invloed hebben. Deze tool zou moeten toelaten om zowel de in- en uitstroom van leerlingen in/uit het stelsel, als de arbeidsmarkt te monitoren en te analyseren. Diverse databanken en datasets zullen hiertoe ontsloten en aan elkaar gekoppeld moeten worden en ingezet worden voor wetenschappelijk alsook 'data driven' onderzoek. De data zullen bovendien toegankelijk moeten zijn voor diverse stakeholders en eindgebruikers, zowel binnen als buiten de Vlaamse overheid, met inbegrip van leerlingen, bedrijven en scholen.  

De te ontwikkelen tool moet ervoor zorgen dat SYNTRA Vlaanderen zijn regisseursrol voor Duaal Leren kan waarmaken. De maatschappelijke meerwaarde van dit project is ontzettend groot. Opleiding, werkervaring, het ‘matchen’ van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, het invullen van knelpuntvacatures met de juiste profielen, enz. zijn van wezenlijk belang voor de Vlaamse economie, en bij uitbreiding voor het garanderen van welvaart en welzijn in Vlaanderen op korte en lange termijn. Dit project past volledig binnen Visie 2050.  

Om de uitdaging scherper te stellen heeft Syntra Vlaanderen samen met het PIO eind februari 2018 beslist om een marktconsultatie te laten uitvoeren door Addestino

 

Marktconsultatie

De marktconsultatie ging door op maandag 10 september 2018 in Brussel. De presentatie die aan bod kwam tijdens de marktconsultatie is hier te raadplegen. marktconsultatie_dataplatform_duaal_leren_10_september_2018.pdf

Addestino heeft de inzichten uit de behoeftedefiniëring en marktconsultatie verwerkt in een rapport: eindverslag_platform_duaal_leren.pdf

Samen met SYNTRA Vlaanderen hebben we de resultaten van de marktconsultatie vertaald naar een opdrachtdocument/bestek. Het werd op 19 november 2018 gepubliceerd via e-procurement en verspreid naar alle deelnemers van de marktconsultatie, alsook de ruimere markt.

De offertes werden verwacht tegen 14 december 2018 via het e-tendering platform

svl_2018_pdl_01_-_bestek.pdf

Op woensdag 28 november hadden we een informatiesessie voorzien. De neerslag van deze Q&A-sessie kan u hier vinden: DuaalLeren_QenAsessie_finaal.pdf