Overeenkomst Alternerende Opleiding

De Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) is een overeenkomst die wordt gesloten tussen drie partijen, namelijk de leerling, de erkende onderneming en de opleidingsverstrekker.

De OAO omvat zowel het les- als het werkplekgedeelte. De beide delen vormen samen een voltijdse overeenkomst. De arbeidsduur van deze overeenkomst is gelijk aan de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van toepassing op je onderneming. De leerling wordt minstens 20 uur per week (gemiddeld op jaarbasis) op de werkplek opgeleid.

De OAO is een overeenkomst van bepaalde duur en mag niet langer lopen dan de duur van de alternerende opleiding. De duur van de opleiding hangt af van het aan te leren beroep en bedraagt meestal 1 tot 3 jaar. Tijdens deze periode moeten de competenties van de opleiding aangeleerd worden. In het opleidingsplan wordt vastgelegd welke competenties op de werkplek aangeleerd zullen worden en welke in de lessen aan bod zullen komen. Het opleidingsplan vormt een verplichte bijlage bij de overeenkomst.

Het hoofddoel van de OAO is het aanleren van een beroep. Daarom betaalt de onderneming aan de leerling geen loon, maar een maandelijkse leervergoeding. Het exacte bedrag van de vergoeding hangt onder andere af van het opleidingsjaar van de leerling, maar bedraagt maximaal 549,90 euro per maand.

Als werkgever heb je bij het afsluiten van een OAO een aantal sociale verplichtingen.

De OAO wordt opgesteld volgens het model dat vastgelegd is door de Vlaamse Regering. Je mag de leerling pas opleiden op de werkplek als je hiervoor erkend bent en van zodra de overeenkomst ondertekend en gestart is. Je moet ook een kopie van de overeenkomst bezorgen aan het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen.

Het uurrooster (voorbeeld uurrooster: word-versie en pdf-versie) en de bepalingen van het decreet betreffende de rechten en plichten van de partijen en betreffende de schorsing en beëindiging van de overeenkomst, het opleidingsplan en het arbeidsreglement maken deel uit van deze overeenkomst en worden als bijlage bij de overeenkomst gevoegd.

De uitvoering van de overeenkomst wordt geschorst tijdens de schoolvakantieweken. Onder bepaalde voorwaarden kan hiervan worden afgeweken en kan de leerling toch worden opgeleid tijdens schoolvakantieweken. In dat geval wordt de afwijkende regeling opgenomen in een bijlage bij deze overeenkomst (voorbeelddocument bijlage opleiding op de werkplek in de schoolvakantie: word-versie en PDF-versie).

Je mag de leerling pas opleiden op de werkplek als je hiervoor erkend bent en van zodra de overeenkomst ondertekend en gestart is. Je moet ook een kopie van de overeenkomst bezorgen aan het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen.


Handig! In het digitale loket app.werkplekduaal.be kan je de OAO meteen digitaal opmaken. Je vindt er extra informatie en kan de overeenkomst eenvoudig registreren.


Belangrijk! Op 1 september 2019 werden enkele wijzigingen in de regelgeving doorgevoerd. Sinds 1 september 2019 gelden volgende modeldocumenten:


Meer info? Download dan onze thematische infofiches en modeldocumenten over de OAO:

 

SYNTRA Vlaanderen maakte in samenwerking met Tracé Brussel vzw een Franstalige versie van een aantal van bovenstaande infofiches. Deze fiches kunnen opgevraagd worden via duaal@tracebrussel.be.