Onderzoek naar gebruik naar incentives voor duaal leren

  • 30 maart 2016

Peiling bij 1400 bedrijven naar stimuli voor duaal leren


SYNTRA Vlaanderen, Unizo en Voka pleiten voor administratieve vereenvoudiging incentives

Bedrijven die bij de start van het nieuwe stelsel van duaal leren op 1 september 2017 een werkplek willen aanbieden, rekenen daarbij op de nodige stimuli. Die moeten wel ‘administratief eenvoudig’ verkregen kunnen worden. Door een automatische toekenning te koppelen aan de registratie van de overeenkomsten met de leerjongeren zou dat mogelijk zijn. Bovendien vragen de bedrijven een combinatie van financiële en ondersteunende incentives. Dat is de conclusie uit een rondvraag bij 1400 Vlaamse bedrijven.

Wanneer op 1 september 2017 het nieuwe duaal leren echt van start gaat, moeten er voor elk van de duizenden leerjongeren een kwalitatieve leerwerkplek zijn. Op termijn moeten dat zelfs tienduizenden leerwerkplekken worden. Mogelijke incentives die werkgevers in ruil hiervoor zouden krijgen zijn daarbij erg belangrijk. Voka, Unizo en SYNTRA Vlaanderen peilden naar de elementen die werkgevers en ondernemers kunnen stimuleren om zich duurzaam te engageren.

1374 werkgevers hebben de online vragenlijst ingevuld. 66% van deze bedrijven biedt vandaag een leerwerkplek aan, of heeft dat in het recente verleden gedaan. Ruim 1 op 3 werkgevers maakt gebruik van een of andere vorm van financiële incentives, zoals de RSZ-vermindering of de stagebonus. De sectoren van hun kant zetten vandaag uitgebreid in op ondersteuning van de ondernemingen, zoals bij het opstellen van een opleidingsplan, of bij het doorlopen van de erkenningsprocedure.

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van VOKA: “Ruim 40% van de werkgevers maakt vandaag  geen gebruik van de bestaande incentives. Dat wijst op een te hoge complexiteit of een administratief te zwaar proces voor veel van onze bedrijven.”

Unizo-topman Karel Van Eetvelt zegt: “Dat stimuli door bedrijven gezien worden als krachtige instrumenten om hen te overtuigen om leerwerkplekken aan te bieden, is wel duidelijk. Het is voor Unizo duidelijk dat we moeten inzetten op vereenvoudiging en maximale ondersteuning.”

“SYNTRA Vlaanderen pleit daarom om na de officiële registratie van de overeenkomst met een leerjongere de incentives automatisch toe te kennen. Dat is een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging qua procedures voor de werkgevers,” benadrukt Bruno Tindemans, gedelegeerd bestuurder van SYNTRA Vlaanderen.

SYNTRA Vlaanderen geeft als regisseur van het nieuwe duaal leren de werkcomponent vorm. VOKA en UNIZO zijn als vertegenwoordigers van werkgevers en ondernemers belangrijke partners in dit verhaal, net als de sectororganisaties.