Met wedstrijd 'IdeaalDuaal' op zoek naar innovatieve ideeën voor duaal leren

  • 19 oktober 2017

Het nieuwe systeem van duaal leren is volop in beweging. Zo werd recent het ontwerpdecreet duaal leren door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Hierdoor kan het nieuwe systeem vanaf 1 september 2018 over heel Vlaanderen uitgerold worden. Duaal leren is een combinatie van leren op de werkvloer en leren op school.. Momenteel lopen er proefprojecten in 83 scholen en Syntra-lesplaatsen in 21 studierichtingen. Vanuit die unieke samenwerking tussen de schoolbank en de werkplek wil het Agentschap voor Ondernemersvorming-SYNTRA Vlaanderen de beste en meest innovatieve ideeën halen om duaal leren verder vorm te geven. Daarvoor lanceert het agentschap de Vlaamse competitie ‘IdeaalDuaal’.

Prominente ‘Duaalidealisten’

Om dit initiatief mee op gang te trappen, werd met diverse prominenten een videoboodschap opgemaakt. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters, Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevtis, Gedelegeerd bestuurder van VOKA Hans Maertens en anderen: het zijn ‘duaalidealisten’ die het nieuwe systeem volop steunen. Deze videoboodschappen zullen de komende dagen en weken via een social mediacampagne verspreid worden. Daarnaast organiseren diverse scholen in samenwerking met sectoren in de week van 6 november, een kick-off moment om de wedstrijd mee te lanceren.

Wedstrijd

Van 6 november tot en met 27 november 2017 kunnen leerlingen en leerkrachten secundair onderwijs en opleidingsinstellingen, bedrijfsleiders, sectoren, werknemers en andere betrokken organisaties en geïnteresseerden hun idee indienen op www.ideaalduaal.be. Daarna selecteert een jury per provincie de beste ideeën. Op basis daarvan worden teams gevormd die door professionelen gecoacht worden om hun idee verder uit te werken. Op de Vlaamse finale in mei 2018 kiest een jury de uiteindelijke winnaar. Alle info vind je terug op onze website www.ideaalduaal.be.

“Wij geloven erin dat de diverse spelers en betrokkenen inspirerende ideeën hebben over duaal leren. Met deze wedstrijd willen wij hen aanspreken om creatief na te denken hoe ze duaal leren verder vorm kunnen geven. Wij nodigen hen daarom uit deze ideeën met ons te delen via deze wedstrijd. De slogan ‘Met ideaalduaal winnen wij allemaal’ is daarom niet zomaar uit de lucht gegrepen” zegt Vickie Dekocker, projectleider van het initiatief.


Perscontact

Communicatieteam van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen:
Tania Jannis (tania.jannis@syntravlaanderen.be - 0497/59.33.88)
Silke Van Vaerenbergh (silke.vanvaerenbergh@syntravlaanderen.be - 0499/48.63.55)

 

Campagnemateriaal en meer info: www.ideaalduaal.be