Mentor werkplekleren

De mentor staat in voor de opleiding en begeleiding van de lerende op de werkplek. Aangezien de lerende een omvangrijk deel van de opleiding doorbrengt op de werkplek speelt de mentor een erg belangrijke rol in het leerproces.

De mentor staat in voor een goed verloop van het leerproces van de jongere en volgt de competentieverwerving van de lerende op. De mentor staat ook in voor de begeleiding van de lerende op de werkplek en is aanspreekpunt voor de lerende en voor de trajectbegeleider van de opleidings- of onderwijsverstrekker.

De mentor hoeft deze taken niet allemaal zelf op te nemen, maar kan ook collega’s inschakelen in het leerproces van de jongere. Het is dan ook belangrijk dat het volledige team achter de keuze staat om een jongere op te leiden.

De rol van mentor vergt heel wat vaardigheden. Daarom is in de erkenningsvoorwaarden voorzien dat de mentor minsten 25 jaar moet zijn en minstens vijf jaar praktijkervaring moet hebben. Bovendien is er een ruim aanbod van opleiding, begeleiding en ondersteuning voor de mentor voorzien.