Lerend Netwerk: Openingsevent in Hotel- en toerismeschool Spermalie

  • 9 december 2016

Lerend Netwerk: inhoudelijke uitwisseling in het kader van Duaal Leren

Maandag 12 december 2016
Openingsevent in Hotel- en toerismeschool Spermalie!

Het Lerend Netwerk zorgt voor inhoudelijke uitwisseling tussen de verschillende projecten in het kader van Duaal Leren, zoals Werkplek21, Schoolbank op de werkplek en talrijke ESF-gesubsidieerde projecten. De bedoeling hiervan is de beleidsinput te versterken, zodat het concept Duaal Leren kan worden verfijnd en geconcretiseerd. Het Lerend Netwerk zorgt voor het samenbrengen van alle waardevolle input en de vertaling hiervan in beleidsaanbevelingen. De komende maanden staan diverse uitwisselmomenten en events op de agenda. De verschillende projecten maken dan vanuit hun invalshoek een stand van zaken op en delen kennis en ervaringen.

Aanstaande maandag 12 december starten we met het eerste uitwisselmoment in een reeks van zes.
De thematiek die die dag behandeld wordt in het kader van Duaal Leren, is ‘Imago & Instroom’. U wordt vriendelijk uitgenodigd voor het persmoment om 16u30, waarbij de gedeputeerde voor onderwijs, dhr. Carl Vereecke, zal uitleggen op welke manier de provincie West-Vlaanderen het Duaal Leren zal ondersteunen en versterken.

Volledig programma maandag 12 december 2016

Project Teaching Hotel:

13u – 13u30: Ontvangst (Snaggaardstraat 15, 8000 Brugge)
13u30 – 14u15: Presentatie van het eigen project ‘Teaching Hotel’ (focus op imagocampagne) door gastheer Hotel- en Toerismeschool Spermalie
14u15 – 14u30: Mogelijkheid tot vragen
14u30 – 15u30: Groepsgesprek rond imago geleid door experte mevr. Charis Libotton (zaakvoerder KOS Learning)
15u30 – 16u30: Blik op imago en positionering duaal leren door dhr. Piet Wulleman (Head of Strategy, DuvalGuillaume)
16u30 – 16u45: Slotwoord/persmoment met toelichting over de provinciale imago-campagne duaal leren in West-Vlaanderen door gedeputeerde dhr. Carl Vereecke
16u45 – 17u30: Netwerkreceptie

Maandag 12 december vormt het startmoment. Hieronder vind je de volgende vijf uitwisselmomenten op een rijtje.

1. Imago & instroom
Maandag 12 december 2016 (namiddag)
Hotel- en toerismeschool Spermalie: ‘Teaching Hotel’
@Brugge
2. Duaal leren & leerlingen met een beperking
Donderdag 15 december 2016 (voormiddag)
Konektgroep: ‘Opleiding Logistiek co-medewerker ‘LetsCo!’’
@Gent

3. Evaluatie van competenties van de leerjongere
Woensdag 25 januari 2017 (namiddag)
WELA = Werken en Leren Antwerpen vzw: ‘Vaktechnische competenties in brugprojecten’
@Antwerpen

4. Arbeidsmarktgerichte leertrajecten
Donderdag 23 februari 2017 (namiddag)
Opleidingscentrum Hout vzw: ‘Check op de werkplek’
@Kortrijk

5. Aanbod werkplekken
Dinsdag 28 maart 2017 (voormiddag)
Stad Gent: ‘Co-creatie van een lokaal traject rond duaal leren (spoor 4 traject)
@Gent

6. Professionalisering van trajectbegeleider & mentor
Woensdag 19 april 2017 (voormiddag)
Katholieke scholengroep RHIZO: ‘Zorgplek-leren in 5de en 6de BSO verzorging

Contactpersoon Lerend Netwerk:
Jorie Soltic (jorie.soltic@syntravlaanderen.be – 0497/59.34.16)

Perscontact:
Communicatieteam SYNTRA Vlaanderen
Tania Jannis (tania.jannis@syntravlaanderen.be - 0497/59.33.88)
Silke Van Vaerenbergh (silke.vanvaerenbergh@syntravlaanderen.be - 0499/48.63.55)