Lerend Netwerk: Duaal leren & leerlingen met een beperking - Gent (Konekt)

  • 16 december 2016

Duaal leren & leerlingen met een beperking
Konektgroep: ‘Opleiding Logistiek co-medewerker ‘LetsCo!’’
Lerend Netwerk

Op donderdag 15 december werd in het kader van het Lerend Netwerk een tweede event georganiseerd bij Konekt in Gent. Het Lerend Netwerk wordt getrokken door SYNTRA Vlaanderen in samenwerking met Departement Onderwijs en zorgt voor inhoudelijke uitwisseling tussen de verschillende projecten in het kader van Duaal Leren, zoals Werkplek21, Schoolbank op de werkplek en talrijke ESF-gesubsidieerde projecten. De bedoeling hiervan is de beleidsinput te versterken, zodat het concept Duaal Leren kan worden verfijnd en geconcretiseerd. De komende maanden staan diverse uitwisselmomenten op de agenda. De verschillende projecten maken dan vanuit hun invalshoek een stand van zaken op en delen kennis en ervaringen. Vandaag werd het tweede event georganiseerd, een uitwisselmoment over duaal leren en leerlingen met een beperking.

LetsCo

Konekt is een grote voorvechter van inclusief onderwijs. De organisatie versterkt mensen met een beperking en hun netwerk. LetsCo zorgt voor kortdurende en langlopende vormingen voor mensen met een beperking en wie op hen betrokken is.
Miriam Hemelsoet van Konekt vertelde in haar presentatie dat ze vanuit talenten en dromen vertrekken en zo een match zoeken met een werkplek voor de jongere met een beperking. Talentmanagement is de rode draad doorheen hun werking. Zij zijn ervan overtuigd dat ervaringsgericht leren dé manier is om te leren voor de doelgroep van jongeren met een beperking. Duaal leren sluit met andere woorden mooi aan bij de trajecten die Konekt via LetsCo uittekent en organiseert: co-begeleider in de kleuterzorg, co-begeleider in het woonzorgcentrum en nu ook co-medewerker in een bedrijf. Men ziet vooral toekomst in kleinschaligheid, want leerlingen met een beperking in een duaal systeem laten meedraaien op grote schaal valt moeilijk te organiseren.

Brainstorm

De voormiddag werd beëindigd met een brainstorm uit verschillende invalshoeken, die van de leerling, de werkplek en het onderwijs.
1. Leerling
De focus mag niet enkel liggen op leerlingen met een beperking; er is een grote groep aan kwetsbare jongeren (bv jongeren met gedragsproblemen) die ook gebaat zouden zijn met het systeem van duaal leren.
2. Werkplek
Een grote uitdaging is het vinden van voldoende werkplekken. Er zou een mentaliteitswijziging moeten komen. Men zou bedrijven moeten kunnen laten inzien dat het aanbieden van werkplekken aan jongeren met een beperking ook een return kan betekenen voor het bedrijf zelf. Enerzijds leiden jobcreatie & jobcrafting tot minder ziekteverzuim (burn-outs) van werknemers, anderzijds doet het een bedrijf ook eens kritisch nadenken over de eigen bedrijfsprocessen en de takenpakketten van haar werknemers.
3. School
Er werd besloten dat de school niet volledig verantwoordelijk kan gesteld worden voor de begeleiding van jongeren met een beperking; externe expertise van een neutrale partner, zoals Konekt, is noodzakelijk.

Contactpersoon Lerend Netwerk
Jorie Soltic (jorie.soltic@syntravlaanderen.be – 0497/59.34.16)

Perscontact SYNTRA Vlaanderen
Tania Jannis (tania.jannis@syntravlaanderen.be - 0497/59.33.88)
Silke Van Vaerenbergh (silke.vanvaerenbergh@syntravlaanderen.be - 0499/48.63.55)