Lerend netwerk duaal leren

Doelstelling

De verscheidenheid van stakeholders binnen duaal leren is groot. Toch zijn er aspecten van duaal leren die iedereen aanbelangen en waarbij er eenzelfde soort vragen, bedenkingen en beleidsaanbevelingen komen, onafhankelijk van de school of context waarin een pilootproject liep. Binnen het Lerend Netwerk Duaal Leren werd gefocust op kennisdeling en uitwisseling over duaal leren tussen die verschillende stakeholders. Thema’s als intake, matching, screening of begeleiding van de werkplek werden besproken.

Aanwezigen

Scholen en opleidingsfondsen.

mensen praten tegen elkaar