Lerend netwerk Duaal in Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs

  Vlaanderen is onderwijs en vorming 

combilogo esf

 

Net zoals in het secundair onderwijs willen we in het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs de mogelijkheden van duaal leren verkennen. Studenten en cursisten kunnen een sterkere uitgangspositie op de arbeidsmarkt verkrijgen doordat ze competenties bij een onderwijsinstelling en in een onderneming verwerven.

De 14 projecten die door het Europees Sociaal Fonds werden goedgekeurd hebben als doel om beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden, randvoorwaarden en modaliteiten van duaal leren in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs. De promotoren krijgen 18 maanden tijd om hun projecten uit te voeren, te evalueren en beleidsaanbevelingen over te maken aan de Vlaamse overheid. De duale trajecten starten in het academiejaar 2019-2020.

Het lerend netwerk – dat getrokken wordt door het Departement Onderwijs en Vorming en SYNTRA Vlaanderen – is 1 van de 14 projecten met als doelen:

  • de kennisdeling tussen alle betrokken actoren te bevorderen met het oog op de disseminatie en verwezenlijking van de projectdoelstellingen;
  • aanbevelingen te formuleren naar beleid, onderwijsinstellingen en het werkveld.

Meer lezen

Contact Lerend netwerk: Monika Conkova