Leren op maat van de 21ste eeuw

  • 9 mei 2017

Bron: HR.square – netwerk voor arbeidsrelaties en personeelsbeleid (april 2017), dossier duaal leren, p. 28-29. Website: www.hrsquare.be.

Lees hier.