Een ondernemend en succesvol Vlaanderen: daar heeft iedereen baat bij. Zo'n Vlaanderen ontstaat niet vanzelf. SYNTRA Vlaanderen helpt om meer en sterker te ondernemen via opleidingen, vormingen en initiatieven die de ondernemingszin stimuleren. Zo vervult ze haar regierol ondernemersvorming.

Banner ondernemerschap met tekst

Wil je graag de sprong naar het ondernemerschap nemen maar heb je nood aan een passende opleiding? Neem dan eens een kijkje bij het SYNTRA-netwerk.

De ENTRE-Spiegel 2.0 is een wetenschappelijk onderbouwde tool. Het brengt je ondernemersvaardigheden in kaart. De ENTRE-Spiegel 2.0 peilt naar de elf belangrijkste competenties die je als ondernemer nodig hebt. Je gebruikt de ENTRE-Spiegel 2.0 als een zelfreflectie-instrument.