Leren evalueren in duaal leren

  • 25 januari 2017

Leren evalueren in duaal leren
Samen met Werken en Leren Antwerpen (WELA vzw)

Lerend Netwerk

Op woensdag 25 januari werd in het kader van het Lerend Netwerk een derde event georganiseerd bij Werken en Leren Antwerpen vzw (WELA). Het Lerend Netwerk wordt getrokken door SYNTRA Vlaanderen in samenwerking met het departement Onderwijs en zorgt voor inhoudelijke uitwisseling tussen de verschillende projecten in het kader van Duaal Leren, zoals Werkplek21, Schoolbank op de werkplek en talrijke ESF-gesubsidieerde projecten. De bedoeling hiervan is de beleidsinput te versterken, zodat het concept Duaal Leren kan worden verfijnd en geconcretiseerd. De komende maanden staan diverse uitwisselmomenten op de agenda. De verschillende projecten maken dan vanuit hun invalshoek een stand van zaken op en delen kennis en ervaringen.

Evalueren van vaktechnische competenties

Het project van WELA focust op de evaluatie van vaktechnische competenties in brugprojecten. Daarvoor werd in een selectie van beroepen binnen de sectoren zorg en bouw een methodiek en instrument ontwikkeld om de vaktechnische competenties te kunnen meten. Hiermee wordt het voor de begeleider en de jongere in een duale opleiding een stuk duidelijker welke taken nog via de werkvloer verder kunnen ingeoefend worden, welke competenties reeds verworven zijn. Op die manier wordt de afstemming onderwijs-arbeidsmarkt versterkt, één van de prioriteiten van duaal leren. Via een vijftigtal testcases in samenwerking met kleine en middelgrote bedrijven in en rond Antwerpen wordt het instrument uitgeprobeerd en verfijnd om zo tot een gevalideerd systeem te komen dat makkelijk inzetbaar moet zijn of zoals Bert Bellens, directeur WELA, het formuleert: “Als je een goed en bruikbaar instrument hebt om te meten hoever een jongere in zijn of haar traject staat, maakt het minder uit wie de meting of evaluatie doet. Vooral wat je meet en de eenduidigheid hierrond is van belang zodat alle partijen in duaal leren hetzelfde verstaan. Dat is de focus en sterkte van ons project.”