Klaar voor duaal: SYNTRA Vlaanderen trekt samen met CDOs, CLWs en sectoren duaal leren op gang

  • 25 augustus 2016

Gent, 26 augustus 2016 – Vanaf dit schooljaar kunnen studenten een aantal volwaardige duale opleidingen in het secundaire beroepsgerichte onderwijs volgen. Het gaat om 7 duale opleidingen die in een 40-tal opleidingsinstellingen in heel Vlaanderen aangeboden worden. Net voor de start van het nieuwe schooljaar kwamen SYNTRA Vlaanderen en een 200-tal vertegenwoordigers van de sectoren, de CDO’s en de CLW’s samen om het nieuwe duaal leren op gang te trekken. Zo kregen ze een laatste kans om concrete vragen te stellen, zodat op 1 september duaal leren in de meest optimale omstandigheden kan opstarten.

Op de jaarlijkse CLW-dag, een initiatief van een aantal sectoren om de communicatie met de centra leren en werken te verbeteren, lag deze keer de focus op het nieuwe duaal leren.

Tijdens deze bijeenkomst kwamen 2 belangrijke facetten aan bod: de erkenning van de werkplek en het opmaken van de overeenkomst. Dat zijn immers de eerste twee stappen die in de samenwerking tussen jongere, opleidingsverstrekker en onderneming gezet moeten worden. Alleen een erkende onderneming kan immers een werkplek aanbieden, en de opleiding moet telkens geformaliseerd worden aan de hand van de overeenkomst.

Sedert 1 juni is het decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen van kracht. De erkenning van werkplekken gebeurt door de draaischijven van duaal leren: de sectorale partnerschappen of het Vlaams partnerschap bij afwezigheid van een sectoraal partnerschap. Eens de werkplek erkend is, kan hier een overeenkomst aan gekoppeld worden.

SYNTRA Vlaanderen ondersteunt als regisseur van de werkplek de partners in het veld maximaal door de erkenning en de opmaak van de  overeenkomst zo administratief eenvoudig mogelijk te maken. Dit gebeurt op www.werkplekduaal.be.  De tool op dit platform werd opgebouwd via intervisie met de stakeholders, de sectoren en de opleidingsverstrekkers. Om van duaal leren een succes te maken zal SYNTRA Vlaanderen bij de verdere uitbouw van dit platform blijvend in contact treden met de stakeholders.

Bruno Tindemans, gedelegeerd bestuurder van SYNTRA Vlaanderen: “Het is essentieel voor het slagen van duaal leren dat we voor de start van het schooljaar zorgen dat alle betrokkenen zeer goed op de hoogte zijn. We willen immers een kwalitatief volwaardig alternatief uitbouwen voor het klassieke secundaire onderwijs, en dat kan alleen maar wanneer alle partners op dezelfde lijn zitten. Daarom wil SYNTRA Vlaanderen als regisseur blijven inzetten op frequente en transparante communicatie met en maximale ondersteuning van haar partners. De bijeenkomst vandaag is daar een nieuwe stap in.”