Kick-off duaal leren: een nieuw schooljaar in de startblokken!

  • 24 augustus 2017

Op 24 augustus vond de ‘Kick-off #2 Duaal leren’ plaats in de Koninklijke Bibliotheek van België. Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming-SYNTRA Vlaanderen bracht – net zoals vorige zomer - tijdens deze infodag scholen, opleidingsverstrekkers, sectoren en relevante partners samen rond duaal leren.

Nu het nieuwe schooljaar in aantocht is, is het voor scholen en opleidingsverstrekkers weer alle hens aan dek om de nodige voorbereidingen te treffen. Met de uitbreiding van de proeftrajecten in duaal leren komend schooljaar, was de ‘kick-off Duaal Leren’ een uitgelezen moment om sectoren, scholen, opleidingsverstrekkers en andere relevante partners hierin, samen te brengen en zo het nieuwe schooljaar op gang te trekken.

Het Agentschap voor Ondernemersvorming-SYNTRA Vlaanderen is als regisseur voor de werkplek bevoegd in duaal leren. Als regisseur is het de taak om in het aanbod aan kwalitatieve werkplekken te voorzien en dit aantal te verhogen. Een groot deel van de opleiding in duaal leren wordt immers via de werkplek verworven.

Vernieuwde app.werkplekduaal.be

Tijdens de Kick-off werd de vernieuwde ‘app.werkplekduaal.be’ gepresenteerd. Via deze app kunnen ondernemingen een aanvraag tot erkenning als werkplek in duaal leren indienen. “Sinds het voorjaar werd met man en macht gewerkt aan de nieuwe app. De eerste versie van het digitaal loket werkplekduaal.be vorig jaar was een goed begin. Maar op basis van de feedback en input die we van onze gebruikers kregen wisten we dat een nieuw digitaal loket zich opdrong. We zijn blij dat we hiermee voor de start van het nieuwe schooljaar kunnen uitpakken en vooral aan veel van hun noden tegemoet kunnen komen” getuigt Femke Vandormael, teamverantwoordelijke  Beleidsoperationalisering Duaal van SYNTRA Vlaanderen.

Samenwerking met vele spelers in duaal leren

SYNTRA Vlaanderen werkt als regisseur vanuit een samenwerkingsmodel: samen met de sectoren werd tijdens de kick-off een ‘markt’ opgezet waar scholen en opleidingsverstrekkers hun kennis én netwerk konden uitbreiden.Tijdens de Kick-off werd ook dieper ingegaan op de beleidsvoering en de stand van zaken in verband met de regelgeving en de opmaak van het Decreet Duaal Leren. Parallel hiermee werden de aanwezigen ook ingelicht over de diverse voordelen en incentives die binnen het stelsel duaal leren mogelijk zijn.

Straks start het nieuwe schooljaar dus voor veel leerlingen zowel op de schoolbanken als op een erkende werkplek!

Downloads en foto's

Lees hier de presentatie van de plenaire sessie.

Op deze link vind je de foto's via onze facebookpagina.