Journaal Duaal: Editoriaal - nr. 2, september 2016

  • 30 augustus 2016

Radicaal voor Duaal!

Met de conceptnota van 23 januari 2015: ‘Duaal leren: een volwaardige kwalificerende weg’ willen de ministers van Onderwijs en Werk de handen in elkaar slaan om van leren en werken een aantrekkelijke opleidingsweg te maken voor leerlingen en ondernemingen.

De sociale partners en de ministers van Onderwijs en Werk ondersteunen een opwaardering van de alternerende leerwegen tot volwaardige leerwegen die leiden tot een onderwijskwalificatie. Het zijn leerwegen die én de ongekwalificeerde uitstroom kunnen indijken én de jongeren een betere uitgangspositie kunnen bezorgen bij zijn intrede op de arbeidsmarkt. We merken daarnaast ook een tanende belangstelling voor technisch onderwijs. Daarom hopen we hiermee dit te kunnen counteren en jongeren een waardig perspectief te geven door te kunnen werken met de allernieuwste technologie en infrastructuur.

De ondernemingen willen hier voluit aan meewerken. Wij  zien ‘Leren en Werken’ als een basis om jongeren kansen te geven in een reële werkcontext, de juiste werkattitudes bij te brengen en om zelf te kunnen rekruteren. De leermogelijkheden op de werkplek kunnen complementair zijn met die in de school, in het beste geval zullen ze elkaar versterken.

De aansluiting op de arbeidsmarkt vormt een pluspunt van de alternerende opleidingen. Leren en werken blijft een succesformule. Vanuit Voka onderkennen we de mogelijkheden van het alternerend leren ten volle. Reeds in 2002 zette Voka haar schouders onder proeftuinen die samen gingen met het uitzetten van een toekomstvisie over de samenwerking tussen onderwijs en ondernemingen. Vandaag willen opnieuw het voortouw nemen om mee te werken aan de uitbouw van duaal leren als een volwaardig opleidingstraject.

Willen we echt werk maken van minder ongekwalificeerde uitstroom, willen we jongeren warm maken voor technologische opleidingen, dan moet de brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt sterker. Daarom moeten we als sociale partners mee onze schouders zetten onder het duaal leren.

Hans Maertens
Gedelegeerd Bestuurder
Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen