Journaal Duaal: Editoriaal

  • 5 juli 2016

Dat op 1 september van dit jaar de proeftuin ‘Schoolbank op de werkplek’ start, zorgt in het veld (zowel bij opleidingsinstellingen als aan werkzijde) voor de nodige zenuwachtigheid. De voorbije weken werden een aantal praktische facetten van het nieuwe duaal leren geconcretiseerd. Denk maar aan de types overeenkomsten en hun modaliteiten, zoals de leervergoeding, de criteria om als leerbedrijf erkend te worden, of de manier waarop bedrijven die erkenning moeten aanvragen.
Bovenop de praktische kant van het verhaal, zie ik vandaag veel andere argumenten om bedrijven te motiveren om zich als leerwerkplek kandidaat te stellen.

Duaal leren is immers een opleidingssysteem dat een ongelooflijke meerwaarde voor iedere onderneming biedt. Opleiden zou een vanzelfsprekend onderdeel van iedere vorm van bedrijfsvoering moeten zijn. En duaal leren leent zich bij uitstek om het engagement en de kost die gepaard gaan met dat opleiden, met een hoge return on investment terug te krijgen. Want duaal leren betekent dat je als onderneming zelf jongeren kan opleiden die over juist die competenties beschikken die het bedrijf nodig heeft. Bedrijven leiden de eigen toekomstige werknemers op. Die dan vanaf dag 1 volwaardig kunnen meedraaien. Duaal leren betekent ook dat bedrijven hun toekomst verzekeren: de jonge generatie wordt op een bijna natuurlijke manier in de organisatie binnengebracht. Het zorgt meteen ook voor een nieuwe, jonge kijk op de activiteiten van het bedrijf, bijvoorbeeld vanuit een digitaal perspectief. Vroeg of laat moet ieder bedrijf zichzelf ‘heruitvinden’, en de jonge generatie kan daarbij zeker inspireren.

Er zijn nog meer argumenten. Ook op macro-economisch niveau. Volgens een studie van het McKinsey Global Institute kan een betere digitale afstemming van vraag naar en aanbod van competenties, via onder meer opleidingstrajecten, zorgen voor 120.000 extra jobs in ons land. Meer nog: door een performante matching kunnen er dusdanige efficiëntiewinsten worden geboekt in de driehoek talent-werk-opleiding dat er 2,2% extra groei van het Belgische BNP gerealiseerd kan worden tegen 2025.

Niemand twijfelt aan de waarde van het systeem. Nu wordt gewerkt aan een kwaliteitsvol kader voor jongeren én bedrijven. Daarom durven wij nu al bedrijven op te roepen om zich duurzaam te engageren. Want wij zijn er meer dan ooit van overtuigd: duaal leren heeft de toekomst. Maar alleen met voldoende leerwerkplekken kan duaal leren een succes worden.
Dus rekenen we op u!

 

Bruno Tindemans
Gedelegeerd Bestuurder SYNTRA Vlaanderen