Jobs

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen is een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.

Regelmatig zijn we op zoek naar ondernemende en gedreven collega's om ons team te versterken.

Het hoofdkantoor van het agentschap ligt in Brussel, in de buurt van het Centraal station. Daarnaast hebben we 4 provinciale zetels: Antwerpen, Brugge, Gent en Hasselt.

Het agentschap engageert zich tot het voeren van een geïntegreerd en duurzaam beleid, geïnspireerd op de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit houdt in dat het oog heeft voor mens, milieu en maatschappij. Daarbij garandeert het agentschap een voorbeeldig werkgeverschap, investeert het verder in een eigentijds HR-beleid en blijft het streven naar een cultuur van lerende organisatie.

SYNTRA Vlaanderen hecht dus veel belang aan een maatschappelijk verantwoorde invulling van zijn werkgeverfunctie. Deze wordt bijna integraal gevat via de diversiteitsplannen, de strategische competentieontwikkeling van zijn medewerkers, tevredenheidspeilingen, voortdurende aandacht voor de organisatiecultuur, integriteit en waarden.

SYNTRA Vlaanderen wil de samenleving waarvoor het zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Toekomstige collega's worden dan ook geselecteerd op basis van hun competenties en talenten, niet op basis van geslacht, afkomst of handicap. Aan werving en selectie wordt binnen SYNTRA Vlaanderen erg veel zorg besteed. 

Meer informatie?

Meer info?

Team Personeel & Organisatie
Fred Vanhoof
T. 02 227 49 58