Internationale Mobiliteit voor Duaal Lerenden

  • 7 november 2016

VAC Gent, 7 december 2016, 9u30 – 13u30

De vier grote Vlaamse Onderwijskoepels, i.s.m. SYNTRA Vlaanderen, werken momenteel samen om zo’n 100 Duaal Lerenden vanaf het schooljaar 2017-2018 de kans te geven om aan een korte buitenlandse werkstage te kunnen deelnemen.

Immers, de ervaring met buitenlandse mobiliteit heeft geleerd dat de positieve impact op deze duaal lerende jongeren sterk is, en dit niet alleen op het vlak van de persoonlijke ontwikkeling, maar ook van de beroepstechnische competenties en werkattitudes, en ook op taalvlak, waar van toepassing.

Het Erasmus+-programma kan de deelnemers betoelagen. Daarom wordt er gewerkt aan de opmaak van een KA1-project.

Tijdens het seminarie willen we ervaringen met internationale mobiliteit voor Duaal Lerenden delen, en het nieuwe projectontwerp aftoetsen met het werkveld.

Doelgroep voor het seminarie zijn (internationale) coördinatoren, lesgevers en trajectbegeleiders binnen Duaal Leren.

Programma

  • 9:30 Ontvangst
  • 10:00 Welkom
  • 10:10 Vroegere en huidige ervaringen: Het MOBILE-project
  • 10:45 Presentatie ontwerp projectvoorstel: “Erasmus Duaal”
  • 11:15 Bespreking van het projectvoorstel door de deelnemers
  • 12:00 Plenaire terugkoppeling
  • 12:30 Lichte lunch

Inschrijven kan voor 1 december 2016, via de volgende link.
Voor de bereikbaarheid van het VAC Gent kan je hier  terecht.
Vragen of nood aan meer info? Mail naar ben.bruyndonckx@syntravlaanderen.be