Inspiratiedag Ondernemersvorming

Datum:
Toevoegen aan persoonlijke kalender
inspiratiedag ondernemersvorming

Kom naar onze Inspiratiedag Ondernemersvorming op dinsdag 30 april 2019, van 9u tot 14u, in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel. Daar zullen we dieper ingaan op onderstaande vragen:

  • Welke werknemers- en ondernemerscompetenties helpen onze ondernemingen toekomstige uitdagingen aan te gaan?
  • Welke trends zien we in ondernemersvorming?
  • Hoe effectief zijn ondernemerschapstrajecten?

Programma

09:00 - 09:30 Onthaal
09:30 - 09:40 Welkomstwoord en introductie door Mia Van Humbeeck, verantwoordelijke Ondernemersvorming bij SYNTRA Vlaanderen
09:40 - 10:30 Welke competentieverschuivingen verwachten onze Vlaamse bedrijven? – Johan Desseyn (Mpiris)
SYNTRA Vlaanderen onderwierp pas afgeronde competentieprognoses aan een overkoepelende analyse.
10:30 - 11:20 Analyse van actuele ondernemerstrends en -noden inzake competentievorming – Grietje Vermoortele (Leap Forward)
Welke trends zien we in opleidingen rond ondernemerschap? In welke competenties willen gevestigde ondernemers graag groeien? We delen graag de belangrijkste inzichten uit trendonderzoek en kwalitatief en kwantitatief onderzoek. 
11:20 - 12:10  Het rendement van ondernemerschapstrajecten op de Vlaamse arbeidsmarkt – Prof. Kristof De Witte 
12:10 - 13:00 

Panelgesprek met 

  • Bruno Tindemans (gedelegeerd bestuurder van SYNTRA Vlaanderen)
  • prof. Kristof De Witte (KULeuven, directeur LEER - ‘Leuven Economics of Education Research’)
  • Dirk Vanstipelen (Directeur Afgevaardigd Bestuurder SYNTRA Limburg, SYNTRUM)
  • Inge Geerdens (oprichtster en CEO van CVWarehouse)

Moderator: Guy Janssens (journalist, voormalig presentator De Vrije Markt)

13:00 - 13:10 Slotwoord door Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
13:10 - 14:00  Netwerkmoment en lunch

Praktisch
Gelieve in te schrijven voor 25 april 2019. Deelname is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt. 

Hopelijk tot binnenkort!