Informatie ErasDu-event op 24 mei 2019

ErasDu-event op 24 mei 2019

Via het ErasDu-project (voluit Erasmus Duaal), zullen meer dan 90 leerlingen uit Duaal Leren en Leren en Werken een buitenlandse stage hebben beleefd in de loop van 2018 en 2019.

Op dit event delen we de resultaten van het project en de ervaringen van de deelnemers, de begeleiders en de deelnemende scholen. Daarnaast willen we samen naar de toekomst kijken en adviezen formuleren op verschillende niveaus om de internationale mobiliteit te versterken in Duaal Leren en Leren en Werken.

Dit event wordt – met de steun van VLEVA - georganiseerd door het Vlaams Consortium voor ErasDu. Daarin zetelen vertegenwoordigers van de onderwijskoepels (GO, KathOndVla, OVSG en POV) en SYNTRA Vlaanderen.

Wanneer? Vrijdag 24 mei 2019, 10 uur – 13 uur. Waar? VLEVA, Kortenberglaan 71, 1000 Brussel.

Agenda
Nog niet alle details van het event liggen vast, maar de krijtlijnen van de agenda zijn de volgende:

09.30 uur    Ontvangst 
10.00 uur    Verwelkoming 
10.10 uur    ErasDu: projectresultaten en feedback door de deelnemers
11.15 uur    Korte pauze
11.30 uur    Voorstelling beleidsadviezen
11.50 uur    Discussie beleidsadviezen
12.15 uur    Voorstelling ErasDu2 (indien goedkeuring van het ingediende projectvoorstel)
12.30 uur    Netwerkaperitief

Inschrijven?
Deelname is gratis, maar vol = vol, dus schrijf je zeker in voor 17 mei via dit formulier.