HET ERKENNEN EN FINANCIEREN VAN KORTLOPENDE OPLEIDINGEN GEORGANISEERD IN HET KADER VAN (INSCHRIJVEN OP) OPEN GENERIEK AANBOD BIJ MIDDEL VAN EEN RAAMOVEREENKOMST

Onderzoek identificeert een heuse adoptiekloof. Heel wat ondernemingen lopen competitieve voordelen mis door een uitgestelde adoptie van innovaties. Daarom organiseert SYNTRA Vlaanderen een tender waarbinnen opleidingsinstellingen worden uitgenodigd om kortlopende opleidingen te organiseren die ondernemers en medewerkers van KMO’s informeren over generieke innovaties.

Innovatie betekent immers niet enkel dat organisaties zelf innovaties ontwikkelen, maar ook dat zij externe innovaties adopteren. De adoptie van nieuwe bedrijfsprocessen, organisatiemethodes, reglementeringen, steunmaatregelen of juridische en fiscale actualiteiten met een sterke impact, kan organisaties een competitief voordeel bieden.

De bedoeling is dat de ondernemingen door het volgen van deze opleidingen op de hoogte zijn van de laatste nieuwe ontwikkelingen en mede hierdoor hun concurrentiepositie kunnen versterken.

Met elke opdrachthouder wordt een raamovereenkomst afgesloten voor één of meerdere goedgekeurde onderwerpen en een totaal aantal opleidingsuren (per onderwerp). Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen dan kortlopende opleidingen georganiseerd worden aan zelfstandigen  of zaakvoerders, leidinggevenden of medewerkers in KMO’s, die hen informeren over generieke innovaties in de ondernemerscontext en waarin aandacht besteed kan worden aan nieuwe bedrijfsprocessen, organisatiemethodes, reglementeringen, steunmaatregelen, of juridische en fiscale activiteiten met een sterke impact.

Gegund aan: CONFEDERATIE BOUW Limburg, CONFEDERATIE BOUW Oost-Vlaanderen, CONFEDERATIE BOUW Waasland, SKILLIANT en SYNTRA MVL.

Documenten:

Meer inlichtingen: Ruth Labee, ruth.labee@syntravlaanderen.be – T. +32 474 62 68 22.

Uiterste indieningsdatum: 

 woe, 2015-04-29 12:00