HET ERKENNEN EN FINANCIEREN VAN KORTLOPENDE OPLEIDINGEN GEORGANISEERD IN HET KADER VAN (INSCHRIJVEN OP) OPEN GENERIEK AANBOD BIJ MIDDEL VAN EEN RAAMOVEREENKOMST

Raamovereenkomsten voor het voorjaar van 2016

Onderzoek identificeert een heuse adoptiekloof. Heel wat ondernemingen lopen competitieve voordelen mis door een uitgestelde adoptie van innovaties. Daarom organiseert SYNTRA Vlaanderen een tender waarbinnen opleidingsinstellingen worden uitgenodigd om kortlopende opleidingen te organiseren die ondernemers en medewerkers van KMO’s informeren over sectorale innovaties.

Innovatie betekent immers niet enkel dat organisaties zelf innovaties ontwikkelen, maar ook dat zij externe innovaties adopteren. De adoptie van een nieuwe techniek, technologie, proces, regelgeving of product kan organisaties een competitief voordeel bieden.

De generieke opleidingen worden georganiseerd voor zelfstandigen of zaakvoerders, leidinggevenden of medewerkers in KMO’s, die hen opleiden m.b.t. generieke innovaties in de ondernemerscontext en waarin aandacht besteed wordt aan nieuwe bedrijfsprocessen, organisatiemethodes, fundamenteel gewijzigde reglementeringen, steunmaatregelen, of juridische en fiscale activiteiten met een sterke impact die verschillende sectoren omvatten.

Inschrijvers dienen de opleidingen dus intersectoraal (een mix van uiteenlopende sectoren) te maken. De thema’s zijn dan ook algemeen van aard naar ondernemerschap en niet sectorspecifiek. De intersectorale aanpak en toeleiding dienen duidelijk omschreven te worden in het ontvankelijk-heidscriterium als vermeld op de inventaris.

De bedoeling is dat de ondernemingen door het volgen van deze opleidingen op de hoogte zijn van de laatste nieuwe ontwikkelingen en mede hierdoor hun concurrentiepositie kunnen versterken.

Documenten :

Bestek (SVL/TT/2015/18)
Offerteformulier (met inventaris)
Vragensjabloon (per onderwerp)

Meer inlichtingen :

administratieve gedeelte: Bart De Geeter, bart.degeeter@syntravlaanderen.be – T. +32 495 17 28 16
inhoudelijke gedeelte: Ruth Labee, ruth.labee@syntravlaanderen.be – T. +32 474 62 68 22.

Gegund aan: ALERT!, UNIZO, SYNTRA MVL, UNIZO BRA, en VOKA LIM.

Uiterste indieningsdatum: 

 vri, 2016-01-15 12:00