HET ERKENNEN EN FINANCIEREN VAN KORTLOPENDE OPLEIDINGEN GEORGANISEERD IN HET KADER VAN (INSCHRIJVEN OP) OPEN SECTORAAL AANBOD BIJ MIDDEL VAN EEN RAAMOVEREENKOMST

Onderzoek identificeert een heuse adoptiekloof. Heel wat ondernemingen lopen competitieve voordelen mis door een uitgestelde adoptie van innovaties in hun sector.  Daarom organiseert SYNTRA Vlaanderen een tender waarbinnen opleidingsinstellingen en sectororganisaties worden uitgenodigd om kortlopende opleidingen te organiseren die ondernemers en medewerkers van KMO’s informeren over sectorale innovaties.

Innovatie betekent immers niet enkel dat organisaties zelf innovaties ontwikkelen, maar ook dat zij externe innovaties adopteren. De adoptie van een nieuwe techniek, technologie, proces of product kan organisaties een competitief voordeel bieden.

In deze tweede oproep wordt nog steeds geopteerd voor een limitatief aanbod van sectoren, op basis van de knelpuntberoepen. Volgende sectoren komen in aanmerking:

Bouw (de opbouw, de verbouwing, de afbouw, de afwerking, het onderhoud, de herstelling of het slopen van bouwwerken)
Elektriciteit (elektronica, koeling en warmte)
Groen (sierteelt en tuinbouw)
Horeca en voeding (hotel, keuken, zaal, dranken, bakkerij, zuivel, vlees, vis)
Hout (schrijnwerkerij, meubel en interieur)
Personenverzorging (kappers, schoonheidszorgen, fitness, voetverzorging) en sport
Transport en logistiek (rijscholen, personen- en vrachtvervoer, magazijn).

De bedoeling is dat de ondernemingen door het volgen van deze opleidingen op de hoogte zijn van de laatste nieuwe sectorale trends en ontwikkelingen en mede hierdoor hun concurrentiepositie kunnen versterken.

Documenten:

Meer inlichtingen :

administratieve gedeelte: Bart De Geeter, bart.degeeter@syntravlaanderen.be – T. +32 495 17 28 16
inhoudelijke gedeelte: Ruth Labee, ruth.labee@syntravlaanderen.be – T. +32 474 62 68 22.

Gegund aan : raamovereenkomsten afgesloten met 16 inschrijvers.

Uiterste indieningsdatum: 

 din, 2015-09-15 12:00