Het digitale loket voor sectoren

Update 02/09/2019: De nieuwe regelgeving voor mentoren is geïmplementeerd in het digitale loket app.werkplekduaal.be. Hou er rekening mee dat bij de aanvraag voor elke mentor een uittreksel uit het strafregister (model 596.2) moet opgeladen worden.


Welkom in het digitale loket app.werkplekduaal.be! In dit digitale loket kan je onder andere erkenningsaanvragen van ondernemingen uit je sector behandelen en opvolgen en hun overeenkomsten met leerlingen opvolgen.

Via de aparte rubrieken vind je nieuws over nieuwe en toekomstige functionaliteiten in het loket, een uitgebreide handleiding en de toegang tot het loket.

Aanmelden

De toegang tot het digitale loket verloopt via het systeem van elektronisch aanmelden van de Vlaamse overheid. Het verkrijgen van toegang verloopt via een getrapt systeem, zodat de gegevens goed beveiligd zijn. Dit lijkt bij het eerste gebruik misschien wat ingewikkeld, maar de meeste stappen moet je slechts 1 keer doorlopen.

De eerste keer verloopt de authenticatie via e-ID (elektronische identiteitskaart en kaartlezer) of met een token, daarna kun je ook voor andere manieren van authenticatie kiezen (app, itsme, …).

Het grote voordeel daarvan ligt in de administratieve vereenvoudiging: eenmaal aangemeld kan het digitale loket in real time gebruik maken van de bestaande gegevens over ondernemingen en vestigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Zo werk je meteen met unieke en betrouwbare gegevens in een veilige omgeving en hoef je de gegevens niet telkens opnieuw in te geven.

Erkenningsaanvragen indienen

Ondernemingen kunnen via het digitale loket erkenningsaanvragen indienen. Op de pagina 'Het digitale loket voor ondernemingen' vind je alle informatie die je nodig hebt om de onderneming hierbij te ondersteunen.

Indien de ondernemingen door omstandigheden niet in staat is de aanvraag zelf in te dienen kan je dit als medewerker van een sector in naam van de onderneming doen. Zorg dan dat je beschikt over een door de onderneming ondertekend machtigingsdocument als bewijs dat je de gegevens van de onderneming in het digitale loket mag beheren. Daarnaast moet de onderneming ook voor elke erkenningsaanvraag een verklaring op eer invullen en ondertekenen, om aan te geven dat de onderneming en de mentor(en) aan de erkenningsvoorwaarden voldoen.

Belangrijk: Het document 'verklaring op eer' werd aangepast aan de nieuwe regelgeving. Zorg ervoor dat je zeker het correcte document gebruikt.

Toewijzing van erkenningsaanvragen aan je sector

Wanneer een onderneming een nieuwe erkenningsaanvraag indient via het loket, dan wordt deze automatisch op basis van het geselecteerde paritair comiténummer aan het behandelende sectorale partnerschap toegewezen.

Vragen of problemen?

Mail dan naar helpdesk@werkplekduaal.be.

Handleiding

Klik & download (versie 25/03/2020)

Nieuws
  • 02/09/2019: implementatie nieuwe regelgeving mentoren (uittreksel strafregister en mentoropleiding) in het digitale loket
  • 28/05/2019: ondernemingen kunnen hun werkplek in de kijker zetten in het digitale loket. Meer info...
  • 02/05/2019: vestigingen opvolgen o.b.v. 'knipperlichten' mogelijk in het digitale loket
We werken aan ...
  • Opvolging mentoropleiding