Het digitale loket voor opleidingsverstrekkers

Welkom in het digitale loket app.werkplekduaal.be! In dit digitale loket kan je onder andere overeenkomsten voor je leerlingen opmaken en registreren en de status van de erkenningsaanvragen van hun werkplekken raadplegen.

Via de aparte rubrieken vind je nieuws over nieuwe en toekomstige functionaliteiten in het loket, een uitgebreide handleiding en de toegang tot het loket.

Aanmelden

De toegang tot het digitale loket verloopt via het systeem van elektronisch aanmelden van de Vlaamse overheid. Het verkrijgen van toegang verloopt via een getrapt systeem, zodat de gegevens van je leerlingen goed beveiligd zijn. Dit lijkt bij het eerste gebruik misschien wat ingewikkeld, maar de meeste stappen moet je slechts 1 keer doorlopen. Je leest er alles over op overheid.vlaanderen.be/gebruikersbeheer.

Erkenningsaanvragen indienen

Ondernemingen kunnen via het digitale loket erkenningsaanvragen indienen. Wil je als trajectbegeleider in naam van een onderneming erkenningsaanvragen indienen? Zorg dan dat je beschikt over een door de onderneming ondertekend machtigingsdocument als bewijs dat je de gegevens van de onderneming in het digitale loket mag beheren. Daarnaast moet de onderneming ook voor elke erkenningsaanvraag een verklaring op eer invullen en ondertekenen, om aan te geven dat de onderneming en de mentor(en) aan de erkenningsvoorwaarden voldoen.

Behandeling van erkenningsaanvragen

Tijdens de erkenningsprocedure wordt door het bevoegde partnerschap nagegaan of de onderneming en de mentor(en) aan de erkenningsvoorwaarden voldoen. Wanneer je een erkenningsaanvraag indient via het loket, dan wordt deze automatisch volgens de geldende afspraken in de sector aan het juiste partnerschap toegewezen. In het loket kan je de status van de erkenningsaanvraag raadplegen.

Nieuw in het digitale loket! (18/05/2018)

Op 18 mei 2018 werd een nieuwe update van het digitale loket werkplekduaal.be uitgevoerd. Hieronder vind je meer informatie over de nieuwe functionaliteiten.

De gegevens van ondernemingen en vestigingen worden uit de Kruispuntdatabank van Ondernemingen (KBO) opgehaald. Vanaf nu worden adres- en statuswijzigingen (vb. stopzetting van een onderneming) in KBO wekelijks opgehaald en worden de gegevens in onze databank indien nodig bijgewerkt. Op die manier stemmen de gegevens in onze databank steeds overeen met de gegevens in KBO.

Als blijkt dat de gegevens van een onderneming en/of vestiging gewijzigd zijn, zal het behandelend partnerschap onderzoeken of de erkenning(en) voor deze vestiging(en) geldig blijft. Deze beslissing heeft mogelijks een invloed op de lopende overeenkomsten gekoppeld aan deze erkenningen. Indien dit het geval is voor overeenkomsten waarbij je opleidingsinstelling betrokken is, zal er een taak gegenereerd worden op je dashboard. Er zijn twee mogelijke taken:

Adreswijziging vestiging verwerken

Als het behandelend partnerschap beslist om de erkenning te behouden op het nieuwe adres, heb je als trajectbegeleider twee mogelijkheden: de overeenkomst aanpassen of de overeenkomst vroegtijdig beëindigen.

Opheffing verwerken

Als het behandelend partnerschap beslist om de erkenning op te heffen, dan heb je als trajectbegeleider slechts één mogelijkheid: de overeenkomst vroegtijdig beëindigen.

Op het dashboard kan vanaf nu ook nog een derde taak verschijnen, namelijk ‘addendum afwerken’. Sommige aanpassingen aan de overeenkomst dienen immers bevestigd te worden door de contracterende partijen. In dit geval is een vooraf aangemaakt document (addendum) beschikbaar, waarop de aanpassing aan de overeenkomst is aangegeven en verwerkt. Dit addendum moet – net zoals de overeenkomst - ondertekend en geregistreerd worden. Zolang deze laatste stap niet is doorlopen, blijft deze taak op het dashboard staan.

Vragen of problemen?

Mail dan naar helpdesk@werkplekduaal.be.

Handleiding

Klik & download (versie 22/03/2019)

Nieuws
  • 28/05/2019: Leerlingen kunnen beschikbare werkplekken raadplegen. Meer info...
We werken aan ...
  • Nieuwe functionaliteiten i.v.m. mentoren