Het digitale loket voor ondernemingen

Update september 2019: De nieuwe regelgeving voor mentoren werd geïmplementeerd in het digitale loket app.werkplekduaal.be. Hou er rekening mee dat je bij de aanvraag voor elke mentor een uittreksel uit het strafregister (model 596.2) zal moeten opladen.


Welkom in het digitale loket app.werkplekduaal.be! In dit digitale loket kan je onder andere erkenningsaanvragen indienen en de overeenkomsten die je met jongeren afsluit registreren.

Via de aparte rubrieken vind je nieuws over nieuwe en toekomstige functionaliteiten in het loket, een uitgebreide handleiding en de toegang tot het loket.

Aanmelden

De toegang tot het digitale loket verloopt via het systeem van elektronisch aanmelden van de Vlaamse overheid. Het verkrijgen van toegang verloopt via een getrapt systeem, zodat de gegevens van je onderneming goed beveiligd zijn. Dit lijkt bij het eerste gebruik misschien wat ingewikkeld, maar de meeste stappen moet je slechts 1 keer doorlopen.

Stap 1: gebruikersrechten toekennen/verkrijgen

De wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming (meestal de zaakvoerder) of organisatie (meestal de bestuurders) kan met zijn of haar e-ID rechtstreeks inloggen in werkplekduaal.be en kan dus onmiddellijk aan de slag in het digitale loket.

Je kan als wettelijk vertegenwoordiger ook gebruikersrechten verlenen aan andere medewerkers. Je leest er alles over op overheid.vlaanderen.be/gebruikersbeheer.

Stap 2: aanmelden

Van zodra je toegang verleend hebt gekregen, verloopt het aanmelden via e-ID (elektronische identiteitskaart en kaartlezer) of met een token. Daarna kun je ook voor andere manieren van aanmelden kiezen (beveiligingscode via app of sms).

Het grote voordeel is de administratieve vereenvoudiging: eenmaal aangemeld kan het digitale loket in real time gebruik maken van de bestaande gegevens over je onderneming en haar vestigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Zo werk je meteen met unieke en betrouwbare gegevens in een veilige omgeving en hoef je je gegevens niet telkens opnieuw in te geven.

Behandeling van je erkenningsaanvraag

Je erkenningsaanvraag wordt behandeld door het Vlaams Partnerschap Duaal Leren of door het Sectorale Partnerschap dat bevoegd is voor je sector. Wanneer je een aanvraag indient via het digitale loket wordt deze automatisch doorgestuurd naar het bevoegde partnerschap. Je aanvraag wordt binnen de 14 dagen behandeld en je ontvangt een e-mail met de beslissing. Je kan de status van je aanvraag ook opvolgen in het digitale loket.

Vragen of problemen?

Mail dan naar helpdesk@werkplekduaal.be.

Nieuws
  • 02/09/2019: implementatie nieuwe regelgeving mentoren (uittreksel strafregister en mentoropleiding) in het digitale loket
  • 28/05/2019: Je werkplek in de kijker zetten: beheer werkplekken mogelijk in het digitale loket. Meer info...
Handleiding

Klik & download (versie 02/03/2020)

We werken aan ...
  • Opvolging mentoropleiding