ESF-project ‘Naar een hervorming van het stelsel Leren en Werken in Vlaanderen’

  • 23 juli 2015

Als sluitstuk van het ESF-project ‘naar een hervorming van het stelsel Leren en Werken in Vlaanderen’ werd een rapport  (pop-up pdf)met beleidsaanbevelingen geformuleerd. De komende maanden zullen de aanbevelingen, in de disseminatiefase, verder worden verspreid. Het doel van dit project was om inspiratie op te doen in andere Europese landen (Duitsland, Denemarken, Nederland en Oostenrijk) rond het systeem van werken en leren. De aanbevelingen worden meegenomen om het Vlaamse systeem van leren en werken te verbeteren en te optimaliseren.

Rapport met beleidsaanbevelingen ESF-project 5053

Vragen? Contacteer Laure Janssens, projectcoördinator, via laure.janssens@syntravlaanderen.be of op het nummer 02 227 49 63.