Erkenningsprocedure duale werkplek

Voorbereiding

Wil je goed voorbereid starten? Vul dan eerst de zelfscan in en ontdek of je klaar bent om een duale werkplek aan te bieden. Ben je klaar? Vraag dan je erkenning aan!

Zorg dat je voor het indienen van de erkenningsaanvraag de officiële benaming kent van de opleiding waarvoor je een erkenning wenst aan te vragen (meer informatie hierover kan je verkrijgen bij de opleidingsverstrekker).

Verzamel vooraf ook de documenten die bij een erkenningsaanvraag opgevraagd worden:

  • Nieuw! Voor elke mentor een uittreksel uit het strafregister (596.2).
  • Indien je onderneming tot de sector Horeca (paritair comité 302) behoort, moet ook een RSZ-attest (schuldenattest (voormalig formulier 450C) of bewijs van inschrijving bij de RSZ indien de onderneming geen personeel tewerkstelt) bij de aanvraag ingediend worden.

De erkenningsaanvraag indienen

Een erkenning kan je in enkele stappen aanvragen via het digitale loket app.werkplekduaal.be. Vul de nodige gegevens in, geef aan of je aan de erkenningsvoorwaarden voldoet en laad waar nodig de gevraagde documenten op.

Behandeling van de erkenningsaanvraag

De erkenningsaanvraag wordt behandeld door het Vlaams Partnerschap Duaal Leren of door het Sectorale Partnerschap dat bevoegd is voor je sector.

 
Wie behandelt mijn erkenningsaanvraag?

De toewijzing van je erkenningsaanvraag aan een partnerschap gebeurt op basis van het paritair comité-nummer. Heb je meerdere pc-nummers? Dan kan je in de erkenningsaanvraag het gewenste nummer selecteren. Heb je geen pc-nummer? Dan kan je in de erkenningsaanvraag de gewenste sector selecteren.

Sectoraal partnerschap

PC-nummer(s)

Autosector en aanverwante sectoren

112, 142.01, 149.02, 149.04

Binnenvaart 139

Bouw

124

Chemie, Kunststoffen en Life Sciences

116, 207

Elektriciens: installatie en distributie

149.01

Groene sectoren

144, 145, 146

Haartooi-fitness-schoonheidszorgen

314

Horeca

302

Houtsectoren

125, 126

Kleding & Confectie

109, 215

Lokale Besturen

Alle lokale besturen uit het Vlaamse gewest

Social Profit

318.02, 319, 319.01, 327.01, 329.01, 329.03, 330, 331, 337

Technologische industrie

105, 111, 209, 219, 224

Textiel

120, 214

Textielverzorging

110

Transport en Logistiek en Afhandeling op Luchthavens

140.03, 140.04

Vlaams Partnerschap

Alle andere pc-nummers, lokale besturen uit BHG, erkenningsaanvragen van ondernemingen zonder pc-nummer

Voedingsnijverheid

118, 220

Wanneer je een aanvraag indient via het digitale loket wordt deze automatisch doorgestuurd naar het bevoegde partnerschap. Het partnerschap controleert of je aanvraag volledig is.

Als je erkenningsaanvraag volledig is zal het bevoegde partnerschap binnen de 14 dagen na indiening van je aanvraag een beslissing nemen. Je ontvangt hiervan een officiële kennisgeving.

Pas wanneer je erkend bent als leerwerkplek kan je een overeenkomst met een lerende afsluiten.

Geldigheidsduur

De erkenning is 5 jaar geldig.


Download - Belangrijk! Op 1 september 2019 werden enkele wijzigingen in de regelgeving doorgevoerd. Sinds 1 september 2019 geldt volgende infofiche: Fiche Onderneming - Erkenning als werkplek (nieuwe regelgeving vanaf 1 september 2019)


Goed om weten:

  • Als je problemen ervaart bij het indienen van de digitale erkenningsaanvraag kan de aanvraag ingediend worden door een trajectbegeleider van de school of een medewerker van de sector. In dat geval moet je deze persoon een machtiging geven om je gegevens te mogen beheren. Je moet ook voor elke erkenningsaanvraag een verklaring op eer invullen, ondertekenen en meegeven.
  • Als tijdens de geldigheidsduur van de erkenning blijkt dat je onderneming niet langer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden of haar plichten niet naleeft, dan kunnen begeleidingsacties of sancties (zoals de opheffing van de erkenning) worden opgelegd.
  • Als je niet akkoord gaat met de afkeuring van je erkenningsaanvraag of een opgelegde sanctie, dan kan je daartegen beroep aantekenen.