Erkenning duale werkplek

Als je als werkgever een jongere uit duaal leren, de leertijd of het deeltijds beroepssecundair onderwijs wenst aan te werven dan moet je daarvoor erkend zijn. In een duaal leertraject verwerft de leerling immers een groot deel van de competenties op de werkplek. Om de opleiding tot een goed einde te kunnen brengen is het dan ook van groot belang dat het om een kwaliteitsvolle werkplek gaat waar de leerling voldoende leerkansen krijgt.

Om een erkenning te krijgen moet je onderneming of organisatie aan een aantal erkenningsvoorwaarden voldoen. De erkenningsprocedure kan je eenvoudig opstarten door een aanvraag in te dienen in het digitale loket app.werkplekduaal.be.

Je moet een erkenning hebben voor elke alternerende opleiding waarvoor je een overeenkomst wil sluiten en voor elke vestiging waar je leerlingen wil opleiden.

 


Download - Belangrijk! Op 1 september 2019 werden enkele wijzigingen in de regelgeving doorgevoerd. Sinds 1 september 2019 geldt volgende infofiche: Fiche Onderneming - Erkenning als werkplek (nieuwe regelgeving vanaf 1 september 2019)

 

SYNTRA Vlaanderen maakte in samenwerking met Tracé Brussel vzw een Franstalige versie van bovenstaande infofiche. Deze fiche kan opgevraagd worden via duaal@tracebrussel.be.