ERASMUS DUAAL GAAT DOOR!

  • 22 juni 2020

Erasmus in Duaal Leren en Leren en Werken start weer op

Ook het project “Erasmus Duaal” (of kortweg “ErasDu”) heeft stilgelegen tijdens de lockdown: van de 85 kandidaten heeft geen enkele leerling in het voorjaar 2020 kunnen deelnemen aan een stage in het buitenland. Momenteel wordt er hard gewerkt om deze kandidaten een nieuwe kans te geven dit najaar. Daarnaast start ErasDu met de voorbereidingen voor het uitzenden van nieuwe deelnemers in 2021. Scholen of opleidingscentra die geïnteresseerd zijn om deel te nemen, kunnen alle informatie over het project en inschrijvingen raadplegen op www.erasdu.eu.

ErasDu wil leerlingen de kans bieden om gedurende twee weken een werkstage in het buitenland te beleven. Het project wordt onderwijsnetoverschrijdend georganiseerd en is bedoeld voor leerlingen uit duale opleidingen (inclusief opleidingen in BuSo) en leerlingen uit het Deeltijds Beroepsonderwijs en de Leertijd. De voorkeur gaat uit naar leerlingen uit de derde graad.

De doellanden voor 2021 zijn Italië, Estland, Nederland, Duitsland, IJsland, Portugal, Griekenland, Finland, Spanje en Frankrijk – maar uitbreiding naar andere landen is mogelijk. Er is geen beperking naar sector of beroep: we proberen voor elke gemotiveerde kandidaat een geschikte stageplaats te zoeken in zijn of haar opleidingstraject, of in een aanverwant of aanvullend opleidingstraject. De lopende overeenkomst alternerende opleiding van de deelnemers blijft onverkort doorlopen. Ook werkzoekende leerlingen kunnen aan het project deelnemen.

Gedurende de stage verblijven de jongeren in een gastgezin, een jeugdherberg, een hotel of een andere verblijfplaats. Deelname is gratis. Meer zelfs: de deelnemers ontvangen een toelage vanuit het Europese Erasmus+programma. De meeste deelnemers zullen ter plaatse bijgestaan worden door Vlaamse “vliegende begeleiders”, die verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van de jongeren in een buitenlandse regio.

Meer informatie
Scholen en opleidingscentra vinden meer informatie, vaak gestelde vragen en getuigenissen van leerlingen op www.erasdu.eu.

Is jouw school of opleidingscentrum geïnteresseerd om deel te nemen?
Laat je gegevens achter op de website (
https://www.syntravlaanderen.be/interesse-in-erasmus-duaal). Wij nemen graag contact met je op. Deelnemende scholen kunnen in hun zoektocht naar en de selectie van kandidaat-deelnemers gebruik maken van een volledig pakket aan promomateriaal bedoeld voor lesgevers, trajectbegeleiders en leerlingen.


 

erasdu
erasdu
erasdu