Effectiviteitsstudie ondernemersvorming

Doelstelling: de effectiviteit en efficiëntie van de Syntra opleidingen onderzoeken.

Betrokken partners: SYNTRA vzw, KU Leuven, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Klik op onderstaande documenten voor extra informatie: