Eerste tender gepubliceerd

  • 2 januari 2014

SYNTRA Vlaanderen heeft haar eerste tender gepubliceerd met als titel: ‘Analysetool en opleidingstrajecten voor werknemers en werkgevers in functie van ‘optimaal langer werken’ in hun KMO’. Met deze opdracht willen we een mentaliteitswijziging bekomen, zowel bij werknemers om hen te stimuleren langer te blijven werken, als bij werkgevers om hen te stimuleren (oudere) werknemers langer in dienst te houden. Deze opdracht omvat daarbij het ontwikkelen van een analysetool die op individueel niveau (werknemer, onderneming) toegepast kan worden, en waarvan de resultaten telkens de basis zullen vormen voor een maatpakket vormings- en coachingstrajecten.

Analysetool en opleidingstrajecten voor werknemers en werkgevers in functie van ‘optimaal langer werken’ in hun KMO

De beroepsbevolking neemt nog toe tot 2020, maar nadien neemt ze af door de daling van de demografische aantallen. Daarenboven wordt beleidsmatig zowel op Europees niveau als op federaal en Vlaams niveau ingezet op langer (blijven) werken. De sterkste toename van activiteitsgraden zal op korte en middellange termijn vermoedelijk plaatsgrijpen in de leeftijdsklasse tussen 50 en 64 jaar, zowel bij mannen als vrouwen. Dit blijkt zowel uit de evolutie in Vlaanderen als uit voorbeelden uit andere EU-landen.

Stilaan ontstaat een bewustmakingsproces bij alle stakeholders (werknemers, werkgevers, sociale overlegorganen, etc.), waardoor – met de klemtoon op ondersteuning en activering – zoveel mogelijk geremedieerd wordt aan effectieve obstakels of percepties:

  • oudere werknemers zijn verstard (minder gemotiveerd en meer ziek)
  • oudere werknemers zijn (te) duur
  • matige opleidings- en ondernemerscultuur
  • ...

Hoe kunnen werknemers gestimuleerd worden om langer en afhankelijk van de sector tot hun 65ste levensjaar te blijven werken?
Hoe kunnen werkgevers gemotiveerd worden om te blijven geloven en investeren in oudere werknemers?