Eerste Lerend Netwerk Duaal Leren op 29 april

  • 18 maart 2016

Medio 2015 gaf de Vlaamse Regering het startschot voor een vernieuwd stelsel van duaal leren. Het algemene concept zal in de komende maanden concreet vormgegeven worden om uit te monden in een nieuw decreet. Om vanuit concrete ervaringen met duaal leren de beleidsontwikkeling te voeden, werden verkennende projecten opgestart bij arbeidsmarkt- en onderwijsactoren die een cruciale rol spelen bij toeleiding, screening, matching, begeleiding, uitvoering van trajecten en evaluatie.

Vanuit SYNTRA Vlaanderen en het Departement Onderwijs en Vorming willen we dan ook graag al deze projecten samenbrengen in het Lerend Netwerk Duaal Leren. De kick-off meeting van het Lerend Netwerk Duaal Leren heeft drie grote doelstellingen: kennismaking tussen de deelnemers, het genereren van beleidsinput over enkele inhoudelijke thema’s en het vormgeven van de komende sessies van het lerend netwerk.

We organiseren hiervoor een leer en werk-café rond volgende discussiethema’s:

• Screening en toeleiding van jongeren: duaal leren als positieve keuze
• Begeleiding van jongeren in duaal leren
• Afstemming tussen werk- en lescomponent
• Duaal lokaal/regionaal
• Het vormgeven van opleidings- en leertrajecten
• het bedrijf als kwaliteitsvolle leeromgeving

Het Lerend Netwerk werd mede mogelijk gemaakt dankzij de co-financiering door ESF.